Bild
Tarmbakerier
Länkstig

Doktoranden Sophie forskar på tarmmikrobiotan i Madrid

Publicerad

Sju veckor på ett forskningscentrum i Madrid. Det är doktoranden Sophie Ivarssons vardag efter att hon sökt medel och beviljats ett utlandsutbyte.

Bild
Sophie Ivarsson
Sophie Ivarsson, doktorand vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin
Foto: Privat

Forskarutbildningsutskottet har på uppdrag av institutionsledningen tagit fram ett program för att stärka doktoranders möjlighet till internationella och nationella utbyten. Doktorander vid Institutionen för medicin kan därför söka medel för att besöka ett annat universitet utomlands eller i Sverige.

En av de som har sökt och blivit beviljade medel för detta är Sophie Ivarsson som just nu befinner sig i Madrid, Spanien sedan i början av oktober.

Sophie har en bakgrund inom biomedicin med kandidat- och masterexamen från Lunds universitet. Hon är doktorand i Fredrik Bäckheds forskargrupp vid Göteborgs universitet och är inne på sitt andra år.

– I vår forskningsgrupp fokuserar vi på tarmmikrobiotan, och mitt doktorandprojekt handlar om mikrobiella metaboliter som produceras av tarmmikrobiotan och deras inverkan på kardiometabola sjukdomar.

I Madrid arbetar Sophie på forskningscentret "Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)". Under vistelsen på totalt sju veckor arbetar hon i David Sanchos labb som är specialiserat inom områdena immunologi och kardiovaskulära sjukdomar.

Sophie och kollegan Beatrice i labbet
Sophie och kollegan Beatrice i labbet

Anledningen till att det blev just Spanien förklarar Sophie med att det redan fanns ett etablerat samarbete mellan Fredriks Bäckheds och David Sanchos forskargrupper vilket öppnade upp möjligheterna för henne att åka dit. Sophie arbetar tillsammans med forskare i labbet och utför experiment för ett gemensamt projekt.

– Om du funderar på att genomföra ett utbyte, prata med din handledare och se om det finns några samarbeten med forskargrupper utomlands. Fundera över hur ett sådant utbyte skulle kunna vara till nytta för både dig och ditt forskningsprojekt. För mig var det viktigt att ett potentiellt utbyte skulle gynna både min utveckling och mitt doktorandprojekt, och samtidigt bidra till vår forskningsgrupp, åtminstone till viss del, för att se till att tiden används effektivt.

Ett av syftena med utbytet i Madrid är att lära sig nya tekniker och metoder. Planen är sedan att ta med sig och etablera dessa färdigheter på labbet i Göteborg. På så vis kommer denna typ av experiment även att kunna utföras på hemmaplan.

– Jag skulle definitivt uppmuntra andra att överväga liknande utbyten. Det är både en rolig upplevelse att resa och en mycket givande erfarenhet att utsätta sig för olika miljöer, både i arbetet och under fritiden.

Text: Peter Tjärndal