Bild
Forskningsfartyget Skagerak i havet utanför Kristineberg.
Foto: Carl Kristensson
Länkstig

Studiemiljö på forskningsfartyget Skagerak

Skagerak är Göteborgs universitets toppmoderna forskningsfartyg som studenter inom de marina vetenskaperna kommer att använda under hela utbildningen. På Skagerak sker undervisning i alla discipliner inom marin vetenskap: biologi, geologi, kemi och fysisk oceanografi.

Undervisning på Skagerak

Skagerak används på många olika sätt i undervisningen. De kortaste resorna är några timmar och då åker Skagerak en mindre sträcka ut från hamnen. Några kurser är istället ute flera dagar i sträck. Då serveras måltider i mässen och studenterna sover över i hytterna.

Lektionerna består bland annat av insamling av olika prover som studenterna undersöker antingen ombord på Skagerak, eller analyserar resultat senare på land. Det finns ett stort akterdäck där du som student tydligt kan se vad som pågår i till exempel vattenprovtagning med CTD, eller upptagning av sedimentkärnor. Labbutrymmena är stora och det finns plats för grupper om tio studenter i labbet.

Bild
Studenter ombord Skagerak med CTD.
Studenter sjösätter CTD i Brofjorden utanför Lysekil.

Skagerak i kandidatprogrammet, marin vetenskap

Redan på den första utbildningsveckan får du som läser kandidatprogrammet i marin vetenskap åka ut med Skagerak, eftersom ett viktigt mål med utbildningen är att du ska förstå hur alla processer i havet hänger ihop fungerar som en helhet. Därför får du redan på första kursmomentet i kursen ”Den blå planetens historia” bekanta dig med alla delar: kemi, biologi, geologi och fysisk oceanografi.

Ombord på Skagerak tar du och dina klasskamrater vattenprover där du kollar på syrehalt (kemi), tittar på skiktningar i vattenmassan och skillnaden mellan ytvatten och djupvatten (fysisk oceanografi), du tar planktonprover som du tittar på i Skageraks labb (biologi), och du tar sedimentprover för att visa skiktningarna i havsbottnen (geologi).

Hur mycket du kommer att vara ombord på Skagerak i din utbildning beror på vilken inriktning du väljer på kandidatprogrammets tredje år.

Skagerak i masterprogrammen

Skagerak används också i kursmoment på masterprogrammen i Marina vetenskaper och Fysisk oceanografi. Hur mycket du kommer att vara ombord på Skagerak beror på vilket masterprogram och på vilken inriktning du väljer. Forskningsfartyget Nereus används på masterprogrammet Hav och samhälle.

Bild
Studenter ombord Skagerak med sedimentprov.
Maringeologi är kletigt! Studenter med sediment från havsbotten.

Forskning på Skagerak

På Skagerak sker forskning i alla discipliner inom marin vetenskap: biologi, kemi, fysisk oceanografi och geologi, men också inom atmosfärsvetenskap. Med hjälp av Skageraks utrustning och instrument tar forskarna prover på sediment, vatten och luft för att göra olika undersökningar och mätningar.

Skagerak är också en utgångspunkt för forskning med fjärrstyrda och autonoma farkoster och robotar som sjösätts från Skagerak, till exempel bentiska landare, AUV:er, ROV:er och mindre havsrobotar som sail buoys och ocean gliders.

Bild
En bentisk landare sjösätts från Skagerak.
En bentisk landare används i forskningen om kemin i havsbottnen. Fotot är taget utanför Gotland, när Skagerak användes i forskning om övergödning i Östersjön.

Fakta Skagerak

Forskningsfartyget Skagerak är en högteknologisk plattform för marin forskning, utbildning och samverkan inom kemi, oceanografi, geologi, biologi och atmosfärvetenskap.  R/V Skagerak har utrustning, instrument, laboratorier och kommunikationsmöjligheter som möjliggör forskning i världsklass. Fri arbetsyta på akterdäck är ca 110 m2 . 

Skagerak är 49 meter långt, 11 meter brett och med ett deplacement på 1000 ton. Skagerak har en besättning på 5 personer och rymmer 16 forskare och studerande. Skagerak kan gå över hela den globala oceanen, även i områden med begränsat istäcke. Hemmahamn är Nya Varvet i Göteborg.

Mer information

Mer information om utrustningen ombord R/V Skagerak på R/V Skageraks webbplats.

Virtuell rundtur

Upptäck vår studiemiljö på R/V Skagerak med en virtuell rundtur.

Övrig studiemiljö på Marina vetenskaper

Utöver R/V Skagerak så sker undervisning i Botanhuset i Göteborg och på de marina forskningsstationerna på Tjärnö och Kristineberg.