Bild
Forskningsfartyget Skagerak i havet utanför Kristineberg.
Foto: Carl Kristensson
Länkstig

Undervisning på Skagerak

Lektioner ombord Skagerak består bland annat av insamling av olika prover som studenterna antingen undersöker ombord, eller analyserar resultat senare på land. Det finns ett stort akterdäck studenten tydligt kan se vad som pågår i till exempel vattenprovtagning med CTD, eller upptagning av sedimentkärnor. Labbutrymmena är stora och det finns plats för grupper om tio studenter i labbet. 

De kortaste resorna är några timmar och då åker Skagerak en mindre sträcka ut från hamnen. Några kurser är istället ute flera dagar i sträck. Då serveras måltider i mässen och studenterna sover över i hytterna.

Skagerak används för utbildning inom marinbiologi, marin geologi, marin kemi och fysisk oceanografi. Hur mycket Skagerak används i utbildningen beror på vilka kurser studenten väljer att läsa – antingen inom utbildningsprogrammet, eller som fristående kurser.

Bild
Studenter ombord Skagerak med CTD.
Studenter sjösätter CTD i Brofjorden utanför Lysekil.

Skagerak i kandidatprogrammet, marin vetenskap

Redan på den första utbildningsveckan får den som läser kandidatprogrammet i marin vetenskap åka ut med Skagerak, eftersom ett viktigt mål med utbildningen är förståelse för hur alla processer i havet hänger ihop fungerar som en helhet. Därför får studenten redan på första kursmomentet i kursen ”Den blå planetens historia” bekanta sig med havets alla delar: kemi, biologi, geologi och fysisk oceanografi.

Ombord på Skagerak tar studenterna vattenprover och undersöker syrehalt (kemi), tittar på skiktningar i vattenmassan och skillnaden mellan ytvatten och djupvatten (fysisk oceanografi), tar planktonprover för att titta på i Skageraks labb (biologi), och tar sedimentprover för att visa skiktningarna i havsbottnen (geologi).

Skagerak i masterprogrammen

Skagerak används också i kursmoment på flera olika masterprogram på Göteborgs universitet, till exempel Marina vetenskaper, Fysisk oceanografi, Geovetenskap och Kemi.

Hur mycket du kommer att vara ombord på Skagerak beror på vilket masterprogram och på vilken inriktning du väljer.

På masterprogrammet Hav och samhälle används forskningsfartyget Nereus.

Bild
Studenter ombord Skagerak med sedimentprov.
Maringeologi är kletigt! Studenter med sediment från havsbotten.

Skagerak i fristående kurser

Skagerak används också i fristående kurser med marin inriktning på både på grund och avancerad nivå, där studenterna kan komma från en bakgrund inom till exempel geologi, kemi, eller teknik.

Exempel på sådana kurser är: maringeologi, marin miljögeologi, och tillämpad analytisk kemi inom marin vetenskap.

Forskning på Skagerak

På Skagerak sker forskning i alla discipliner inom marin vetenskap: biologi, kemi, fysisk oceanografi och geologi, men också inom atmosfärsvetenskap. Med hjälp av Skageraks utrustning och instrument tar forskarna prover på sediment, vatten och luft för att göra olika undersökningar och mätningar.

Skagerak är också en utgångspunkt för forskning med fjärrstyrda och autonoma farkoster och robotar som sjösätts från Skagerak, till exempel bentiska landare, AUV:er, ROV:er och mindre havsrobotar som sail buoys och ocean gliders.

Bild
En bentisk landare sjösätts från Skagerak.
En bentisk landare används i forskningen om kemin i havsbottnen. Fotot är taget utanför Gotland, när Skagerak användes i forskning om övergödning i Östersjön.

 

Övrig studiemiljö på Marina vetenskaper

Utöver R/V Skagerak så sker undervisning i Botanhuset i Göteborg och på de marina forskningsstationerna på Tjärnö och Kristineberg.