Bild
Bild över ett atrium med människor i bakgrunden
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Natrium - nytt hus på Medicinareberget

Från och med höstterminen 2023 samlas en stor del av Göteborgs universitets naturvetenskapliga undervisning och forskning i ett nytt hus.