Bild
Skissbild över ett hus med människor nedanför
Foto: Kanozi Arkitekter
Länkstig

Natrium - nytt hus på Medicinareberget

Från och med höstterminen 2023 samlas en stor del av Göteborgs universitets naturvetenskapliga undervisning och forskning i ett nytt hus.