Länkstig

Historical aspects of pollution of pre-production plastic pellets and linking the pollution to changes in regulations by using sediment cores

Detta är ett förslag på examensarbete för kandidat- eller masternivå vid Institutionen för marina vetenskaper. Examensarbeten vid Institutionen för marina vetenskaper görs självständigt och bedöms individuellt.