Länkstig

Investigating the role of small scale ocean energetics on the stability of the vertical water column using high-resolution glider data

Detta är ett förslag på examensarbete för kandidat- eller masternivå vid Institutionen för marina vetenskaper. Examensarbeten vid Institutionen för marina vetenskaper görs självständigt och bedöms individuellt.