Göteborgs universitet
Bild
Forskarutbildning

Vår forskarutbildning

Här hittar du som vill bli doktorand inom företagsekonomi och ekonomisk geografi information om forskarutbildning och hur du ansöker.

Företagsekonomiska institutionens forskarutbildning innebär fyra års heltidsstudier och avslutas med ekonomie doktorsexamen eller filosofie doktorsexamen (240 hp). Det finns även möjlighet att avlägga ekonomie licentiatexamen eller filosofie licentiatexamen (120 hp) efter två års heltidsstudier.

Vid Företagsekonomiska institutionen finns utbildning på forskarnivå inom två ämnen:
• företagsekonomi
• ekonomisk geografi