Bild
Mistra profilbild
Foto: Hampus Fredman
Länkstig

Oskar - ny doktorand med fokus på markanvändning, tillgänglighet och mobilitet i relation till sport och friluftsliv

Publicerad

Oskar Abrahamsson är ny doktorand i kulturgeografi. Han har bott i Göteborg sedan fem år tillbaka, men växte upp i Uddevalla. Han har läst kandidatprogrammet i geografi och därefter mastersprogrammet i geografi, båda vid Göteborgs universitet och han tog sin masterexamen i juni 2020.

Bild
Bild på Oskar Abrahamsson
Oskar Abrahamsson

- Intresset för att fortsätta den akademiska banan växte fram under mastersprogrammet då jag mer självständigt fick sätta mig in i forskningsläget inom geografi. Till slut kändes det ganska naturligt att söka doktorandtjänst på avdelningen för kulturgeografi – på något vis känner jag mig nu ganska så hemma i det geografiska förhållningssättet, även om man är långt ifrån fullärd, säger Oskar.

Oskar kommer under sina fyra år på forskarutbildningen vara med i ett större tvärvetenskapligt forskningsprogram som är externt finansierat av Mistra. Programmet heter Mistra Sport & Outdoors och har som ambition att ta fram ny kunskap för hur sport- och friluftslivsaktiviteter kan bli mer hållbara, främst ur ett miljömässigt perspektiv. Utifrån två forskningsteman inom programmet – ”Hållbara transportlösningar” och ”Hållbar användning av mark och vatten” – ska Oskars forskning rama in frågor som rör markanvändning, tillgänglighet och mobilitet i relation till sport och friluftsliv.

- Framförallt ser jag fram emot att fördjupa mina akademiska kunskaper samt sätta mig in i nya forskningsproblem som jag tidigare inte kommit i kontakt med. Jag ser också fram emot att få komma ut på ”fältet” då en viktig del av kulturgeografisk forskning är att vara förankrad i platsspecifika problem, säger Oskar.