Skip to main content
University of Gothenburg

Contact us

Vår vision är att bidra till en förbättrad folkhälsa på lokal, regional, och global nivå. Vi åstadkommer detta genom högkvalitativa utbildningar som formar framtidens vårdpersonal och framtida ledare samt med innovativ forskning. Vi har också ett tydligt fokus på nyttiggörande av forskningen till det omgivande samhället.

Find us

We are located at Medicinareberget in Göteborg at Medicinaregatan 16 AMedicinaregatan 18 A and at  Hälsovetarbacken, house 7

Map over Medicinareberget (pdf)

 

Management

Our staff

  • We are more than 180 employees, working as researchers, teachers, PhD students and administrative staff.
  • The administrative staff are all part of the administrative unit at the Institute of Medicine.

Human Resources

Doctoral Studies

Economy

Postal and visiting addresses to our units

Postal address: 
Allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa 
Box 454, 405 30 Göteborg
Visiting address:
Arvid Wallgrens backe, Hus 7 Hälsovetarbacken
413 90 Göteborg

Postal address: 
Arbets- och miljömedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 414, 405 30 Göteborg
Visiting address:
Medicinaregatan 16A, 
413 90 Göteborg

Postal address: 
Biostatistik, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 463, 405 30 Göteborg
Visiting address:
Medicinaregatan 18 A
413 90 Göteborg

Postal address:
Epidemiologi över livsloppet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, 
Box 453, 405 30 Göteborg
Visiting address:
Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3
413 90 Göteborg

Postal address: 
Försäkringsmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Visiting address: 
Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3
413 90 Göteborg

Postal address: 
Global hälsa och folkhälsa, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 463, 405 30 Göteborg
Visiting address:
Medicinaregatan 18 A
413 90 Göteborg

Postal address: 
Hälsoekonomi och policy, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 463, 405 30 Göteborg
Visiting address:
Medicinaregatan 18 A
413 90 Göteborg

Postal address: 
Innovation och nyttiggörande, 
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 453, 405 30 Göteborg
Visiting address: 
Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3
413 90 Göteborg

Postal address: 
Läkemedelsanvändning & läkemedelsmedelspolicy,
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 453, 405 30 Göteborg
Visiting address:
Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3
413 90 Göteborg

Postal address: 
Registerepidemiologi, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 463, 405 30 Göteborg
Visiting address:
Medicinaregatan 18 A
413 90 Göteborg

Postal address: 
Socialmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 453, 405 30 Göteborg
Visiting address:
Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3
413 90 Göteborg

Contact

Visiting address:
Medicinaregatan 18 A
413 90 Göteborg

Postal address: 
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 463
405 30 Göteborg

Delivery address:
Medicinaregatan 18 A 
413 90 Göteborg