Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Miljö och hållbar utveckling

Göteborgs universitet organiserar sitt miljöarbete i ett miljöledningssystem. Detta är certifierat enligt ISO14001 och registrerat enligt EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Institutionen för medicins miljöarbete utgår från universitetets miljöledningssystem. Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller hållbart arbete inom forskning och undervisning.

Så jobbar vi med miljö och hållbarhet

Varje enhet vid institutionen har en miljörepresentant som organiserar avdelningens miljöarbete och deltar i möten som sammankallas av institutionens miljösamordnare. Vid dessa möten utformas institutionens årliga aktivitetslista, där universitetets miljömål konkretiseras i handfasta åtgärder som ligger till grund för vårt miljöarbete. Detta innefattar bland annat mål kopplade till undervisning, forskning, resor, avfallshantering, substituten av farliga kemikalier och energiförbrukning. Arbetet med aktivitetslistan redovisas årligen tillsammans med en rapport om miljölagefterlevnad. 

Vid institutionen utförs årliga interna och externa miljörevisioner där avdelningarnas miljöarbete utvärderas och eventuella avvikelser identifieras för att senare åtgärdas. 

Miljösamordnare för institutionen för medicin

Robert Caesar: robert.caesar@wlab.gu.se, tfn: 031-342 86 72
Besöksadress: Wallenberglaboratoriet, uppgång H, Blå stråket 5 B, Sahlgrenska sjukhuset, 413 45 Göteborg

Representanter i institutionens miljögrupp

Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Administrativa enheten