Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Helle Håkonsen

Universitetslektor

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe 2A, hus 7, plan 3
41346 Göteborg
Postadress
Läkemedelsanvändning o läkemedelsmedelspolicy, Avdelningen för samhällsmedicin o folkhälsa, Box 453
40530 Göteborg

Om Helle Håkonsen

Helle Håkonsen är leg. apotekare och Ph.D. i samhällsfarmaci från Universitetet i Oslo. Sedan 2014 är hon anställd som lektor på Enheten för socialmedicin vid Göteborgs Universitet. Hon är involverad i samhällsfarmacikursen och ansvarar för författningskursen på apotekar- och receptarieprogrammet.

Vid Socialmedicin deltar hon i forskargruppen Samhällsfarmaci. Forskningsarbetet spänner från läkemedelsekonomi och policy till barriärer för läkemedelsanvändning bland kroniska patienter generellt och etniska minoritetspatienter speciellt.

Helle har även en deltidstjänst som associate professor i samhällsfarmaci vid Universitetet i Oslo.