Länkstig

Helle Håkonsen

Universitetslektor

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe 2A, hus 7, plan 3
41346 Göteborg
Postadress
Box 453
40530 Göteborg

Om Helle Håkonsen

Helle Håkonsen är leg. apotekare och Ph.D i samhällsfarmaci från Universitetet i Oslo. Sedan 2014 är hon anställd som lektor på Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs Universitet. Hon är involverad i samhällsfarmacikurserna och ansvarar för författningskursen på apotekar- och receptarieprogrammet.

Vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa deltar hon i forskargruppen MEDUP (Medicine use & Pharmaceutical policy)..