Göteborgs universitet
Bild
Hälsoekonomiskt nätverk i Västsverige.
Foto: Mostphotos
Länkstig

Hälsoekonomiskt nätverk i Västsverige

Nätverkets syfte är att öka kunskapen och intresset för hälsoekonomi samt bidra till en mötesplats för dialog, samverkan och kunskapsutbyte för alla som har intresse för hälsoekonomiska frågor.

Nätverket har även som syfte att stimulera intresset för utvärdering av hälso- och sjukvård med hälsoekonomiska metoder samt att verka för att hälsoekonomi ingår som en del i beslutsunderlaget på såväl övergripande nivå som verksamhetsnivå i vården. 

Våra seminarier

Nätverket arrangerar halvdagsträffar några gånger per år med olika teman/frågeställningar. Ibland arrangeras även workshops för ett mindre antal deltagare. Seminarierna är öppna och kostnadsfria för alla som har ett intresse av hälsoekonomiska frågor inom Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Region Halland samt läkemedels- och medicintekniska industrin.

Anmälan till seminarium

Våra seminarier är avgiftsfria, men antalet platser på seminarierna är begränsat och därför krävs anmälan för att delta.

Anmälan görs till e-post healtheconomics@gu.se

Arbetsgrupp

Det hälsoekonomiska nätverket i Västsverige leds av följande arbetsgrupp:

  • Josefine Persson, Göteborgs universitet
  • Mikael Svensson, Göteborgs universitet
  • Kristian Bolin, Göteborgs universitet
  • Anders Carlqvist, Västra Götalandsregionen
  • Micael Nilsson, Region Halland
  • Helena Lundquist, Janssen
  • Klas Rikner, AstraZeneca
  • Maria Andersson, AstraZeneca
  • Ingela Björholt, Nordic Health Economics
Kontakt

Josefine Persson 
Biträdande universitetslektor
josefine.persson.2@gu.se 
031-786 5429 
0766-185429 

Material från tidigare träffar med det hälsokonomiska nätverket.
Material från tidigare seminarium

Här hittar du program och presentationer från våra tidigare seminarium.