Göteborgs universitet
Bild
Smärtforskningsnätverket vid Sahlgrenska akademin
Foto: Mostphotos
Länkstig

Forskningsnätverk för smärta

Forskningsnätverk för smärta är ett forum vid Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen för smärtforskare. Nätverket riktar sig till alla som forskar inom området smärta; det kan handla om både klinisk forskning, epidemiologisk forskning och grundforskning. Inriktningen kan vara både inom akut, cancerrelaterad och långvarig smärta.

Syftet med nätverket

Genom forskningsnätverket för smärta kan du få kontakt med forskare inom olika discipliner som har ett gemensamt fokus på smärta. På våra träffar får du ta del av seminarier kring forskning relaterad till smärta, diskutera smärtrelaterade frågor inom forskning, men också följa utvecklingen inom området smärta inom Sahlgrenska akademins utbildningar, samt utvecklingen av smärtvården i regionen. 

Det här vill vi

Forskningsnätverk för smärta vill främja spridning av kunskap om pågående studier och innovationsprojekt vid Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen. Nätverket vill också stötta doktorander inom smärtområdet, samt vara ett diskussionsforum för forskarutbildning och postdoc inom forskning kring smärta. 

Bild
En person som sitter ner håller sin vänstra hand mot en punkt på ryggens nedre del.
Foto: Mostphotos

Mötesplatser för dig som forskar

Forskningsnätverk för smärta har nätverksmöten och doktorandträffar minst en gång per år. Vid träffarna har du möjlighet att lyssna på föreläsare, diskutera frågor inom fältet och hur smärta som område kan integreras inom utbildning. Nätverket är under uppbyggnad och du som deltagare är välkommen att komma med förslag både på aktiviteter och frågor att ta upp under dessa tillfällen.

Kommande nätverksmöten

Tisdagen den 7 maj 2024

  • Doktorand- och Postdok-möte, kl. 15-16.30. Möte via zoom. 

Tisdagen den 4 juni 2024

  • Doktorand- och Postdok-möte, kl. 15-16.30. Möte via zoom

Onsdagen den 25 september 2024

  • Doktorand- och Postdok-möte, kl. 15-16.30. Möte via zoom

Onsdagen den 16 oktober 2024

  • Doktorand- och Postdok-möte, kl. 15-16.30. Möte via zoom

Du behöver anmäla dig till det/de möten som du vill vara med på. 

Kontaktperson för anmälan är Sofia Jonsvik, FoUUI-administratör AnOpIVA/Östra vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.