Göteborgs universitet
Bild
Smärtforskningsnätverket vid Sahlgrenska akademin
Foto: Mostphotos
Länkstig

Forskningsnätverk för smärta

Forskningsnätverk för smärta är ett forum vid Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen för smärtforskare. Nätverket riktar sig till alla som forskar inom området smärta; det kan handla om både klinisk forskning, epidemiologisk forskning och grundforskning. Inriktningen kan vara både inom akut, cancerrelaterad och långvarig smärta.

Syftet med nätverket

Genom forskningsnätverket för smärta kan du få kontakt med forskare inom olika discipliner som har ett gemensamt fokus på smärta. På våra träffar får du ta del av seminarier kring forskning relaterad till smärta, diskutera smärtrelaterade frågor inom forskning, men också följa utvecklingen inom området smärta inom Sahlgrenska akademins utbildningar, samt utvecklingen av smärtvården i regionen. 

Det här vill vi

Forskningsnätverk för smärta vill främja spridning av kunskap om pågående studier och innovationsprojekt vid Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen. Nätverket vill också stötta doktorander inom smärtområdet, samt vara ett diskussionsforum för forskarutbildning och postdoc inom forskning kring smärta. 

Bild
En person som sitter ner håller sin vänstra hand mot en punkt på ryggens nedre del.
Foto: Mostphotos

Mötesplatser för dig som forskar

Forskningsnätverk för smärta har nätverksmöten och doktorandträffar minst en gång per år. Vid träffarna har du möjlighet att lyssna på föreläsare, diskutera frågor inom fältet och hur smärta som område kan integreras inom utbildning. Nätverket är under uppbyggnad och du som deltagare är välkommen att komma med förslag både på aktiviteter och frågor att ta upp under dessa tillfällen.

Kommande nätverksmöten

Onsdagen den 21 september 2022

 • Doktorandmöte, kl. 15-16.30. Möte via zoom.

Torsdag 22 september

 • Seminarium med Lingling Weng, tema "Can placebo and nocebo effects generalize within and across somatosensory sensations?"
 • Tid: kl 13.30 den 22 september 
 • Lokal: CBPR, Mölndalsaulan, R-huset, Mölndals sjukhus

Tisdag den 25 oktober 2022

 • Doktorandmöte, kl. 15-16.30. Möte via zoom.

Tisdagen den 22 november 2022 - Smärtforskningsdagen

Onsdagen den 14 december 2022

 • Doktorandmöte, kl 15-16.30. Möte via Zoom

Onsdagen den 18 januari 2023

 • Doktorandmöte, kl 15-16.30. Möte via Zoom

Du behöver anmäla dig till det/de möten som du vill vara med på. 

Kontaktperson är Paulin Andréll, docent/adjungerad universitetslektor och specialistläkare vid Smärtcentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bild
Nätverk av nervceller i hjärnan. En förstoring där det utgår många trådar från varje punkt i nätverket.
Foto: Mostphotos

Forskare i nätverket 

 • Paulin Andréll, docent/adjungerad universitetslektor, läkare Smärtcentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Östra)
 • Anna Grimby-Ekman, docent, lektor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
 • Jan Bjersing, Reumatologen vid SU och avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, reumatologi och molekylärbiologi
 • Daniel Widarsson Norbeck, anestesisjuksköterska, AnOpIVA SU, blivande doktorand
 • Malin Kim, läkare vid neuro- och rehabiliteringskliniken, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås
 • Marie Persson, psykolog, vårdcentral Ulricehamn, doktorand
 • Anna Bergenheim, fysioterapeut och FoU-strateg Fyrbodal, adjungerad lektor
 • Adam Piasecki, narkosläkare AnOpIVA SU/S
 • Lena Sandin Wranker, med.dr., smärtläkare Angereds Närsjukhus
 • Helene Svensdotter, doktorand, fysioterapeut, Angereds Närsjukhus
 • Lena Nordeman, fysioterapeut Primärvården, FoU-chef Södra Älvsborg
 • Anette Larsson, fysioterapeut Primärvården Herrljunga VC
 • Emma Varkey, fysioterapeut Smärtcentrum SU/Ö
 • Anna Törnqvist, preklinisk forskare, Centre for Bone and Arthritis Research, CBAR
 • Elke Schubert Hjalmarsson, fysioterapeut DSBUS, enhetschef samt doktorand
 • Mari Lundberg, docent och lektor, ansvarig för utbildning på GPCC
 • Fredrik Blomstrand, docent SA klinisk neurovetenskap, histologen/fysiologen
 • Peter Dahm, narkosläkare, disputerad, verksamhetschef AnOpIVA SU/M
 • Kaisa Mannerkorpi, professor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
 • Anke Samulowitz, doktorand, Regionutvecklare vid Kunskapscentrum för jämlik vård
 • Cecilia Grinsvall, PhD, ST-läkare, Smärtcentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Östra), Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus