Bild
Bild på växtplankton i mikroskop
Bild på Skeletonema i mikroskop.
Foto: Helena Höglander
Länkstig

Växtplanktons dynamik och roll i biologiskt koldioxidupptag och transport i havet

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Finansiär
Vetenskapsrådet, FORMAS, EU Horizon2020, Carl Tryggers Stiftelse

Kort beskrivning

Vår forskning fokuserar på de fysiska, kemiska och biologiska förutsättningar som reglerar och förenar de småskaliga (en-cellsnivå) och storskaliga processer (sjunkande massor av fytoplankton som sjunker hundratals meter per dag) som styr havets biologiska pump.

Vår forskning är till största del experimentell, både i laboratorium och ute i fält, där vi strävar efter att skapa en mekanistisk förståelse för kol- och näringsflödet i planktongrupper och dess betydelse för den biologiska kol pump

För att göra detta, kombinera vi mycket känsliga metoder, såsom stabila isotoper och mass-spektrometri (EAIRMS, SIMS, GC-EAIRMS), samt mikrosensorer och modellering.

Forskningsprojekt i urval

Kiselalgers nitratupptag under luppen

Carl Tryggers Stiftelse (CTS 19:287)

Survivors of the Sea: How diatom resting stages remain alive 100 years embedded in sediment

The Swedish Research Council (VR: 2018-04555). Co-PI; Anna Godhe (PI)

A close look at CO2 sequestration in chain-forming diatoms in the sea

The Swedish Research Council (VR: 2017-03746)

Using digital holographic microscopy for understanding diatoms and their aggregations

Carl Tryggers Stiftelse (CTS 16: 366)

Organic particles and their role in marine biogeochemical carbon and nitrogen fluxes

The Swedish Research Council (VR: 2015-2017)

EuroMarine Foresight Symposium: The Biological Carbon Pump in a Changing World

EuroMarine 2014 call (EU) 2015: (Co-PI with Eva-Maria Zetsche (PI)

Bio-physical processes around marine snow aggregates (BIPHA)

Marie Curie Fellowship (EU – Horizon2020). 2015. (co-PI with Eva-Maria Zetsche (PI)

Diatoms and the ocean’s biological carbon pump

The Swedish Research Council (VR: 2012-2015)

Carbon and nitrogen fluxes associated with large cyanobacteria of the Baltic Sea - small-scale processes and their large-scale implications

The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences, and Spatial Planning, FORMAS, 2011-2013

Managing Baltic nutrients in relation to cyanobacterial blooms: what should we aim for?

The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences, and Spatial Planning, FORMAS, 2009-2013. (Co-PI with Ragnar Elmgren (PI) and ten others)