Länkstig

Kemiskt förmedlade interaktioner mellan tång och växtätare

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Växter kan använda olika typer av försvarsmekanismer för att slippa bli uppätna av växtätande djur, så kallade ”betare”.

I detta projekt använder vi teoretiska modeller för att formulera testbara hypoteser om tången kemiska försvar och deras effekter på växtätare och högre trofiska nivåer.

Forskningsfrågor inkluderar:

-Kan miljöförändringar påverka hur tång försvarar sig mot betare?
-Är försvar framkallade eller elementära?
-Hur påverkar förekomsten av kemiska försvar hos tång deras förmåga att besätta nya områden?
-Finns det individuella- och/eller populationsskillnader hur växtätare klarar av sitt bytes kemiska försvar?
-Hur påverkar kemisk signalering organismer på olika trofiska nivåer, så kallade multitrofiska interaktioner?

Mer information

Läs mer om forskningen om kemiska signaler.