Bild
Tankodling av makroalger på Tjärnölaboratoriet
Odling av makroalger i tank inomhus på Tjärnölaboratoriet.
Foto: Karin Björk
Länkstig

Sweaweed - produktionssystem för alger med högvärdiga tillämpningar

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Alger och tång är en outnyttjad resurs i svenska kustvatten. Det finns många tänkbara användningsområden, inte minst som ingrediens och tillsats i livsmedel. Algbiomassa är dessutom en lovande källa för framställning av finkemikalier och biobaserade material som till exempel icke-fossil plast. I detta projekt utvecklar vi nya metoder för att odla svenska makroalger och ta tillvara på deras speciella egenskaper.

Besök vår internationella webb för mer information om projektet.