Bild
Mikrober i havsvatten fotograferade i ett fluorescensmikroskop.
Mikrober i havsvatten fotograferade i ett fluorescensmikroskop.
Foto: Carina Bunse
Länkstig

Marina mikrobers ekologi – MMEco

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Vi studerar havets mikrober. Vilka roller och funktioner har mikrober i havet? Hur anpassar de sig till förändringar i ekosystemet och i vilken takt? Hur interagerar de med andra mikrobiella organismer? Hur förändras mikrobsamhällen i rum och tid? För att lära oss mer om organismerna använder vi laboratorie- och fältexperiment och deltar i forskningsexpeditioner där vi extraherar DNA från vattenmiljön och mäter hastigheten för olika kemiska reaktioner som utförs av mikrober.

Vi är en ny forskargrupp och välkomnar entusiastiska studenter, doktorander och postdocs till oss! Om du vill veta mer om vår forskning, vänligen kontakta Carina direkt.

Logo for Marine Molecular Ecology Group

Forskare

Carina Bunse, universitetslektor vid Institutionen för marina vetenskaper

Nicolai Laufer, doktorand vid Institutionen för marina vetenskaper

Här finns vi

MMEco-gruppen håller till i Marina institutionens lokaler i Göteborg. Här finns sterila laboratorier och termokonstantrum som är idealiska för vår forskning. För större experiment använder vi Kristineberg Center och Tjärnö marina laboratorium som erbjuder utmärkta faciliteter för fältarbete.

Vattenprovtagning.
Vattenprovtagning i soluppgången. En vattenhämtare används för att ta ombord prover på forskningsfartyget.
Foto: Carina Bunse

Läs mer om vår forskning på MMEcos internationella sida!