Bild
Ishavsgråsugga Idotea balthica
Ishavsgråsuggan Idotea balthica är en modellorganism för att studera mekanismer som leder till att bestånd av arter kan utveckla genetiska anpassningar till lokala miljöförhållanden.
Foto: Pierre DeWit
Länkstig

Marine Molecular Ecology Group

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Forskargruppen Marine Molecular Ecology Group studerar evolution i naturliga populationer. För att förstå hur snabbt evolution kan äga rum använder vi marina arter som har anpassat sig till de speciella miljöförhållanden som råder i Östersjön. Forskningsfrågor vi ägnar oss åt är bland annat lokal anpassning, bevarandegenetik och artbildning i hybridzoner. Våra resultat bidrar till bättre förvaltning av marina arter och populationer, och hjälper oss också att förstå de mekanismer som skapar ny biologisk mångfald.

Mer information på vår internationella webbsida