Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ishavsgråsugga Idotea balthica
Ishavsgråsuggan Idotea balthica är en modellorganism för att studera mekanismer som leder till att bestånd av arter kan utveckla genetiska anpassningar till lokala miljöförhållanden.
Foto: Pierre DeWit
Länkstig

Marine Molecular Ecology Group

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Forskargruppen Marine Molecular Ecology Group studerar evolution i naturliga populationer. För att förstå hur snabbt evolution kan äga rum använder vi marina arter som har anpassat sig till de speciella miljöförhållanden som råder i Östersjön. Forskningsfrågor vi ägnar oss åt är bland annat lokal anpassning, bevarandegenetik och artbildning i hybridzoner. Våra resultat bidrar till bättre förvaltning av marina arter och populationer, och hjälper oss också att förstå de mekanismer som skapar ny biologisk mångfald.

Mer information på vår internationella webbsida