Bild
Symbols for the project
Foto: Marina Panova
Länkstig

Mikrobiom och evolution hos strandsnäckor, Littorina saxatilis

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Mikrober finns i alla miljöer, och varje djur och växt är värd för stora mikrobsamhällen, så kallade mikrobiomer. Med hjälp av DNA-streckkodning kan vi idag identifiera mikroorganismer i olika miljöer för att förstå deras roll i naturen. I detta projekt studerar vi mikrobernas roll för evolution hos strandsnäckan Littorina saxatilis. Snäckorna lever i två olika strandmiljöer där de utsätts för olika selektionstryck; dels klapperstensstränder med hög predation från strandkrabbor och dels klippstränder med starka vågkrafter. Snäckor från de två miljöerna har utvecklats till två ekotyper som skiljer sig vad gäller till exempel skalstorlek och skalform men också genetiskt. Vi vill jämföra mikroorganismerna i de två ekotypernas tarmflora och i de biofilmer som snäckorna betar på, för att se om ekotyperna är anpassade till olika dieter.

Vetenskapliga publikationer

Maltseva AL, Varfolomeeva MA, Gafarova ER, Panova M, Mikhailova NA, Granovitch AI. (2021). Divergence together with microbes: a comparative study of the associated microbiomes in the closely related Littorina species. PLoS ONE, 16: e0260792.

Panova M, Varfolomeeva MA, Gafarova ER, Maltseva AL, Mikhailova NM, Granovitch AI (2022). First insights into the gut microbiomes and the diet of the Littorina snail ecotypes, a recently emerged marine evolutionary model. Evolutionary Applications, 16: 365-378.