Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Slaggsten från gruvdrift vid stranden till Gåsfjärden i Östersjön, samt kiselalger
Slaggsten från gruvdrift vid stranden till Gåsfjärden i Östersjön, samt kiselalgerna Skeletonema marinoi (ovan) och Thalassiosira baltica (under).
Foto: Helena L. Filipsson & Björn Andersson
Länkstig

Sedimenten berättar hur växtplankton anpassats till miljögifter

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 miljoner SEK
Projekttid
2018 - 2022
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Haven förändras till följd av mänskliga aktiviteter som föroreningar, övergödning och klimatförändringar. Stora förändringar i ekosystemen är iögonfallande men det sker också mer subtila – men viktiga – förändringar i sammansättningen av arter och deras anpassning till miljön. I detta projekt undersöker vi metallföroreningars påverkan på kiselalger, en grupp av mikroalger. Kiselalger bildar viloceller som sjunker till botten där de kan överleva i århundraden. Vi använder dessa ”fröbanker” för att spåra hur föroreningar i Östersjön har påverkat kiselalgernas artsammansättning, metalltolerans och genetiska struktur under det senaste århundradet. Genom att se tillbaka i tiden kan vi lära oss hur organismer anpassar sig till sin miljö, vilken i framtiden kommer att ändras allt snabbare på grund av mänskliga aktiviteter.