Bild
Slaggsten från gruvdrift vid stranden till Gåsfjärden i Östersjön, samt kiselalger
Slaggsten från gruvdrift vid stranden till Gåsfjärden i Östersjön, samt kiselalgerna Skeletonema marinoi (ovan) och Thalassiosira baltica (under).
Foto: Helena L. Filipsson & Björn Andersson
Länkstig

Sedimenten berättar hur växtplankton anpassats till miljögifter

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 miljoner SEK
Projekttid
2018 - 2022
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Haven förändras till följd av mänskliga aktiviteter som föroreningar, övergödning och klimatförändringar. Stora förändringar i ekosystemen är iögonfallande men det sker också mer subtila – men viktiga – förändringar i sammansättningen av arter och deras anpassning till miljön. I detta projekt undersöker vi metallföroreningars påverkan på kiselalger, en grupp av mikroalger. Kiselalger bildar viloceller som sjunker till botten där de kan överleva i århundraden. Vi använder dessa ”fröbanker” för att spåra hur föroreningar i Östersjön har påverkat kiselalgernas artsammansättning, metalltolerans och genetiska struktur under det senaste århundradet. Genom att se tillbaka i tiden kan vi lära oss hur organismer anpassar sig till sin miljö, vilken i framtiden kommer att ändras allt snabbare på grund av mänskliga aktiviteter.

Projektdeltagare på Göteborgs universitet

Björn Andersson, doktorand
Kerstin Johannesson, professor
Mats Töpel, forskare
Olga Kourtchenko, 1:e Forskningsingenjör
Matthew Pinder, doktorand

Samarbetspartners

Helena Filipsson, Lunds universitet
Karin Rengefors, Lunds universitet
Olof Berglund, Lunds universitet
Raphael Gollnisch, Lunds universitet
Besättningen på Electra af Askö, Stockholms universitet

Initiativtagare till projektet

Initiativtagare till projektet är Anna Godhe, som avled 2019 efter en tids sjukdom.  Läs mer om Anna Godhe och hennes forskning i reportaget Jag tänker alltid på diatomeer.

 

Live2tell – Sedimenten berättar om evolution

I projektet Live2tell studerar vi hur tolerans mot tungmetall utvecklats i Östersjöns kiselalger. I filmen berättar vi mer om projektet och visar hur provtagning av havs-sediment går till.

Navigate to video: Live2tell
Video (2:55)
Live2tell