Bild
Två ekotyper av Littorina snäckan.
Strandsnäckan Littorina saxatilis förekommer vanligtvis i två ekotyper. Ekotypen till vänster är liten, tunnskalig och slät, medan ekotypen till höger är stor och tjockskalig med framträdande åsar och band.
Foto: Zuzanna Zagrodzka
Länkstig

Utveckling av barriärer för genutbyte

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Finansiär
The Leverhulme Trust, och Vetenskapsrådet VR

Kort beskrivning

Uppkomsten av nya arter genom att befintliga arter delas är en viktig evolutionär process. Denna process kräver utveckling av egenskaper som begränsar framgångsrik reproduktion mellan divergerande populationer.

Vi studerar egenskaper av denna typ hos strandsnäckan Littorina saxatilis. Denna snäcka visar stark anpassning till olika livsmiljöer över hela sitt nordatlantiska utbredningsområde.

Genetiskt verkar många av de viktiga egenskaperna styras av "kromosomala inversioner", det vill säga strukturella förändringar i genomet som håller ihop många olika gener.

Mer information

Läs mer på projektets engelska webbsida.