Bild
Grönalgsbälte på svenska västkusten.
Foto: Sophie Steinhagen
Länkstig

Biodiversitet och odling av grönalger Ulva spp

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Gröna makroalger av släktet Ulva, havssallat, tillhör en grupp arter med global utbredning och unika egenskaper. Många arter är opportunister med förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar i den omgivande miljön. Med egenskaper som kort reproduktionstid och snabb tillväxt bygger de på kort tid upp stora mängder biomassa, vilket gör dem intressanta för en expanderande vattenbrukssektor. Detta projekt kartlägger mångfalden av Ulva-arter i Skandinavien, undersöker värdefulla biokemiska egenskaper och utvecklar miljövänliga tekniker för att odla algerna.

Läs mer på projektets internationella sida.