Bild
BaltGene symbolbild för projektet.
Foto: Azote
Länkstig

BaltGene – Baltic Sea Genetics for Managers

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

BaltGene kommunicerar nya vetenskapliga resultat om genetisk mångfald i Östersjön direkt till intressenter. Vi presenterar genetiska data om nyckelarter, inklusive vetenskapligt baserade råd för förvaltning och bevarande av genetisk mångfald.