Bild
Smaltång är en variant av blåstång som bara finns i Östersjön och som förökar sig könlöst.
I Bottenhavet förökar sig blåstången mestadels asexuellt med kloner, vilket med tiden leder till att den genetiska variationen utarmas. Bilden visar en klonad individ av smaltång, Fucus radicans, en variant av blåstång som bara finns i Östersjön.
Foto: Lena Bergström
Länkstig

Övervakning av genetisk mångfald i akvatiska miljöer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Finansiär
Havs- och vattenmyndigheten - HaV

Kort beskrivning

Den genetiska variationen inom arter gör det möjligt för dem att anpassa sig till ändrade miljöförhållanden och därmed överleva och finnas kvar på lång sikt. Bara så kan viktiga ekosystemfunktioner som till exempel produktion av fisk upprätthållas. Dagens miljöövervakningsprogram följer förändringar hos många arter men inte deras genetiska variation. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten HaV utvecklar vi genetisk övervakning för några organismer som lever i akvatiska miljöer. Projektets mål är att inom en nära framtid kunna utvecklas till ett mer långsiktigt övervakningsprogram för ett antal nyckelarter i svenska akvatiska miljöer.

Forskare i projektet

Kerstin Johannesson, Institutionen för marina vetenskaper - Tjärnö

Linda Laikre, Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet

Ricardo Pereyra, Institutionen för marina vetenskaper - Tjärnö