Bild
Blåstång Fucus vesiculosus
Blåstång är en nyckelart i havets ekosystem som påverkas av framtida klimatförändringar.
Foto: Alexandra Kinnby
Länkstig

Klimatförändringarnas effekter på tång

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Detta projekt undersöker effekter av framtida klimatscenarier och hur miljöförändringar som havsförsurning, utsötning och uppvärmning kan komma att påverka framför allt blåstång, Fucus vesiculosus. Blåstång är en nyckelart i Östersjön och i stora delar av Atlanten. Bättre förståelse för hur blåstången kommer att svara på framtida klimatscenarier kan ge oss inblick i hur marina arter och ekosystem kommer att påverkas i ett bredare perspektiv, och hjälpa oss att förutse om arter och ekosystem kan att överleva, eller hur de kommer att anpassa sig till en föränderlig miljö.