Bild
Europeiska platta ostron, Ostrea edulis.
Foto: Pierre DeWit
Länkstig

Förvaltning av europeiska platta ostron i Skandinavien

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 000 000 SEK
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Det skandinaviska beståndet av europeiska platta ostron, Ostrea edulis, är unikt eftersom andra delar av ostronets naturliga utbredningsområde till stora delar har förstörts, genom överfiske, vattenbruk och skadliga parasiter. Trots detta har den genetiska variationen (inomartsvariationen) bland skandinaviska ostron aldrig undersökts. Vi vet inte heller om det finns kopplingar mellan genetisk variation och tolerans mot sjukdomar eller miljöförändringar. I det här projektet gör vi en finskalig kartläggning av platta ostron längs Skandinaviens kuster. Den genetiska variationen undersöks med moderna genomiska metoder. Resultaten ger viktig information för att långsiktigt kunna förvalta det skandinaviska beståndet av platta ostron, och för att utveckla ett hållbart vattenbruk.

Forskare i projektet

Pierre de Wit, Institutionen för marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs universitet 
Personlig hemsida

Jakob Hemmer Hansen, DTU AQUA Danmarks Tekniske Universitet
Personlig hemsida

Ane Timenes Laugen, Universitetet i Agder, Norge
Personlig hemsida

Chloe Robert, Institutionen för marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs universitet 

Åsa Strand, IVL Svenska miljöinstitutet
Personlig hemsida

Navigate to video: Sveriges unika ostron
Video (3:44)
Sveriges unika ostron