Bild
Putsarfisk.
Skärsnultran tillhör putsarfiskarna, en grupp fiskar som plockar och äter parasiter som sitter på huden på andra större fiskar. Den har blivit mycket populär för att bekämpa laxlus i norska laxodlingar.
Foto: Paul Naylor
Länkstig

Genetiska konsekvenser av storskaligt fiske och flytt av putsarfisk till akvakultur

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2015 - 2022
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Putsarfisk används allt mer inom norsk laxodling för att bekämpa laxlöss och andra parasiter. Det har lett till ett allt hårdare fisketryck och att många miljoner fiskar varje år transporteras till odlingar långt från där de fångats. Vi använder genetiska metoder för att beskriva vilda populationer av olika arter av putsarfisk. Vi är intresserade av hur de anpassat sig till olika miljöer, hur mycket de migrerar mellan populationer och deras roll i ekosystemet. För att bättre förstå hur förflyttningen av miljontals fiskar kan påverka lokala ekosystem och populationer utvecklar vi genetiska metoder för att kunna identifiera putsarfiskar som rymmer från laxodlingar. Detta kommer ge ökad förståelse av arternas biologi, viktigt information till förvaltningen för ett mer hållbart fiske, samt skapa ett verktyg för övervakning av förrymd fisk.

Forskare i projektet

Göteborgs universitet

Carl André, Institutionen för marina vetenskaper – Tjärnö
Ellika Faust, Institutionen för marina vetenskaper – Tjärnö
Erik Selander, Institutionen för marina vetenskaper – Göteborg

 

Samarbetspartners

Håkan Wennhage, SLU Aqua

Kevin Glover, Norsk Havforskninginstitutt
Kim Halvorsen, Norsk Havforskninginstitutt

Eeva Jansson, Norsk Havforskninginstitutt
Halvor Knutsen, Norsk Havforskninginstitutt