Bild
Sjögurka på abyssal havsbotten.
En sjögurka kryper över ett havssediment på 4000 m djup, ett område av intresse för brytning av batterimetaller som kobolt och nickel. Malmen ligger synlig som små polymetalliska knölar på ytan.
Foto: Craig Smith/ABYSSLINE
Länkstig

DeepCCZ – Biodiversiteten vid dåligt kända djuphavsområden av intresse för gruvindustrin

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Finansiär
Gordon and Betty Moore Foundation, NOAA, Ocean Exploration and Research

Kort beskrivning

Ungefär 70% av den globala havsbotten består av abyssala slätter, som är den största livsmiljön på jordens yta. Men dessa havsbottenmiljöer är fortfarande bland de sämst kända, eftersom de är avlägsna och kräver specialutrustning för att studera. Ändå kan de innehålla en extraordinär mångfald av organismer från gigantiska sjögurkor till nya bakterier, de flesta ännu obeskrivna.

Forskningsprojektet DeepCCZ Expedition är den första som studerar mångfalden på havsbotten i områden som för närvarande betecknas som skyddade, i västra Clarion Clipperton Zone (CCZ) i centrala Stilla havet.

Det övergripande målet för projektet är att avgöra om dessa skyddade områden är tillräckliga för att bevara den biologiska mångfalden i regionen när destruktiv djuphavsgruvbrytning sannolikt snart startar.