Bild
En klump med blåmusslor.
Blåmusslor.
Foto: Inductiveload/Wikimedia Commons
Länkstig

Blåmusslor – interaktioner mellan bestånd i naturliga och artificiella miljöer

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Blåmusslor finns i olika bottenmiljöer på svenska västkusten, men är också mycket vanliga i odlingar och på artificiella strukturer som bryggor. Tyvärr finns det tecken på att musslorna minskar i naturliga miljöer. Samtidigt syns inga sådana tendenser i odlingar eller på bryggor i samma områden.

Syftet med detta projekt är att få en helhetsbild över musselpopulationerna längs svenska kusten. Vi ska skatta populationsstorlek och fördelning av musslor i naturliga respektive artificiella miljöer, inklusive musselodlingar. Vi kommer även att modellera spridningen av larver och undersöka deras överlevnad i olika miljöer och områden, för att testa hypoteser om ekologiska och genetiska effekter av odlade musslor på naturliga bestånd.

Resultaten kommer att bidra till en vetenskapligt grundad förvaltning av svenska blåmusslor.