Bild
Liten krabba i handen på en forskare.
Foto: Mattias Obst
Länkstig

SWEDNA - Swedish eDNA lab

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Välkommen till Swedish eDNA:s (SWEDNA) webbsida. SWEDNA är en forskargrupp finansierad av miljöforskningsanslag från Naturvårdsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten.

De flesta organismer lämnar DNA-spår i omgivningen, så kallat e-DNA (environmental DNA). Idag har molekylärbiologin utvecklat så pass sofistikerade metoder att vi kan upptäcka de allra minsta delarna av sådana DNA-spår. Sådana diagnostikverktyg kan användas för att studera struktur och förändringar i biologiska samhällen, som tex skyddade habitat.

SWEDNA:s laboratorium kommer att skräddarsy miljödiagnostiska metoder baserad på e-DNA för tillämpning i akvatiska miljöer.

Välkommen till SWEDNA

SWEDNA är en forskargrupp finansierad av miljöforskningsanslag från Naturvårdsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten.

Du hittar en översikt över alla DNA-baserade forskningsprojekt på Naturvårdsverkets webbsida Forskning om DNA-metoder inom miljöövervakning”.

Mer information

Mer information om SWEDNA:s forskningsprojekt, medlemmar och resultat finns på forskargruppens engelska webbsida.

Sociala Medier

Twitter

@mucofloris, #eDNA

LinkedIn

Mattias Obst Marine