Länkstig

Lediga anställningar

Här hittar du de lediga anställningar som finns på Göteborgs universitet. För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. I ansökan kan du behöva svara på eventuella frågor samt bifoga efterfrågade bilagor.

Instruktioner om hur du registrerar ett konto och vad som krävs vid en ansökan hittar du under hjälp för sökande. Observera att din ansökan måste vara registrerad senast klockan 23.59 på angiven sista ansökningsdag.

Hjälp för sökande

Om du har frågor om den utlysta anställningen, var vänlig kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna i den specifika annonsen.

Om det uppstår tekniska problem i samband med registrering av din ansökan, var vänlig kontakta rekrytering@gu.se

Logga in eller registrera dig

Prenumerera på annonser

Lediga anställningar

Anställningsform
Diarienummer
Sista ansökningsdatum
Titel
Vikariat som universitetslektor i freds- och
utvecklingsstudier
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1331
2022-10-21
Universitetsadjunkt i
film
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1262
2022-10-19
Forskningskoordinator
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1334
2022-10-20
Postdoktor i
cancerepigenetik
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1316
2022-10-19
Postdoktor i beräkningsbaserad
cancergenomik
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1318
2022-10-19
Adjungerad universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller
flera
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1332
2022-10-19
Amanuens, en eller flera, Software
Engineering
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1303
2022-10-19
Adjungerad universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller
flera
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1333
2022-10-19
Biträdande
forskare
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1296
2022-10-19
Personalhandläggare
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1299
2022-10-19
Universitetsadjunkt i barn- och
ungdomsvetenskap
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1339
2022-10-19
Universitetslektor i pedagogik, en eller
flera
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1320
2022-10-18
Forskare
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1298
2022-10-18
Biträdande forskare inom
neurokemi
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1317
2022-10-18
Forskningsassistenter till Statsvetenskapliga
institutionen
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1321
2022-10-18
Universitetsadjunkt i
slöjdpedagogik
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1313
2022-10-18
Universitetslektor i pedagogik, en eller
flera
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1324
2022-10-18
Amanuens till forskningskonsortiet Digital
förvaltning
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1323
2022-10-16
Universitetsadjunkt i pedagogik, en eller
flera
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1325
2022-10-18
Utbildningshandläggare
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1300
2022-10-17
Registrator
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1308
2022-10-17
Biträdande säkerhetschef vid Göteborgs
universitet
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1309
2022-10-17
Vikarierande personalhandläggare till Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1294
2022-10-17
Lokalvårdare vid Campus Medicinareberget,
50%
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1312
2022-10-10
Universitetslektor i socialt arbete, en eventuellt
flera
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1137
2022-10-10
Tentamensadministratör
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1297
2022-10-09
Gästföreläsare
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1280
2022-10-14
Universitetsadjunkt/lektor i dramapedagogik med kunskaper i
grupprocesser
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1293
2022-10-25
Postdoktor i epidemiologi av antimikrobiell användning hos
grisar
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1285
2022-10-22
Postdoktor i Spatio-temporal dynamik av antimikrobiell resistens hos
djur
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1286
2022-10-22
Projektledare
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1289
2022-10-05
HR-generalist /
Personalhandläggare
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1292
2022-10-18
2 serviceadministratörer till
Servicecenter
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1291
2022-10-13
Doktorandplats i pedagogik med inriktning
specialpedagogik
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1290
2022-10-16
Postdoktor i biomedicinsk
fotonik
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1248
2022-10-14
Forskningsassistent
50%
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1233
2022-10-14
HR-partner
(vikariat)
Tidsbegränsad anställning
Chalmers 20220411
2022-10-14
Utbildningsadministratör
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1272
2022-10-13
Postdoktor i Arbets- och
miljömedicin
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1288
2022-10-12
Forskare
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1287
2022-10-11
Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Oxytocin och socialt beteende i
zebrafisk
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1249
2022-10-11
Forskningssjuksköterska
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1282
2022-10-11
Doktorandplats i
psykologi
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1284
2022-10-12
Timanställda lokalvårdare till Campusservice vid Göteborgs
universitet
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1283
2022-10-10
Biomedicinsk
analytiker/Forskningsassistent
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1281
2022-10-11
Universitetslektor i offentlig förvaltning med inriktning mot
ekonomistyrning
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1025
2022-10-16
Forskningsassistent
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1270
2022-10-10
Universitetsbibliotekarie
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1273
2022-10-09
Universitetsadjunkt i konsthantverk inriktning textil, kropp och
rum
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1266
2022-10-10
Forskningsassistent
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1276
2022-10-10
Universitetsbibliotekarie
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1277
2022-10-10
Stipendiehandläggare
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1269
2022-10-03
Biträdande
forskare
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1268
2022-10-07
Forskningsassistent
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1263
2022-10-07
Nationella studentambassadörer (8-10
anställningar)
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/781
2022-09-30
Forskare
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1261
2022-10-06
Forskare i praktisk filosofi med inriktning mot bioetik och
rättspsykiatri
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1251
2022-10-03
Projektadministratör,
vikariat
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1265
2022-09-29
2-3 postdoktorer i molekylär
metabolism
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1241
2022-11-14
Institutionstekniker (Djurvårdare), Core
Facilities
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1253
2022-10-04
Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot byggnadsvård och
restaurering
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1256
2022-10-26
Forskningsassistent
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1257
2022-10-04
Vetenskaplig
redaktör
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1259
2022-10-09
Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot
biologi
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1260
2022-11-01
Universitetslektor i
arbetsterapi
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1218
2022-10-04
Forskare
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1247
2022-10-03
Doktorandplats i odontologisk vetenskap - Immunreaktioner vid oral
cancer
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1012
2022-10-03
Forskare
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1252
2022-10-03
Biträdande
forskare
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1255
2022-10-03
Postdoktor i
gobletcellbiologi
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1246
2022-09-30
Personalhandläggare
vikariat
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1244
2022-09-29
Statistiker
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1245
2022-10-03
Doktorandtjänst i informatik – med fokus på digital
övervakning
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/931
2022-10-31
Visstidsadjunkt
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1242
2022-09-29
Doktorandplats i medicinsk vetenskap -
Molekylärbiologi
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1234
2022-10-20
Utbildningshandläggare kopplad till
Yrkeslärarprogrammet
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1243
2022-09-29
Universitetslektor i terrester sedimentologi och
kvartärgeologi
Tillsvidareanställning
PAR 2022/578
2022-09-30
Universitetslektor i geologi med inriktning mot mineralresurser och
geotermi
Tillsvidareanställning
PAR 2022/767
2022-09-30
Universitetslektor i geografi med inriktning
naturgeografi
Tillsvidareanställning
PAR 2022/579
2022-09-30
Universitetslektor i klinisk patologi förenad med anställning som specialistutbildad läkare vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1213
2022-10-17
Ekonom
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1207
2022-10-12
Doktorandplats i språkvetenskaplig
databehandling
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1179
2022-09-29
Doktorandplats i Svenska som
andraspråk
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1181
2022-09-29
Doktorandplats i Nordiska
språk
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1180
2022-09-29
Professor i botanik med inriktning mot systematik, taxonomi och
växtgeografi
Tillsvidareanställning
PAR 2022/138
2022-09-30
Doktorand i vetenskapsteori med fokus på den vetenskapliga basen för kustfiske i
Sverige
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/446
2022-10-03