Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Lärare är en av flera tjänster på universitetet
Sök någon av våra lediga tjänster
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Lediga anställningar

Här hittar du de lediga anställningar som finns på Göteborgs universitet. För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. I ansökan kan du behöva svara på eventuella frågor samt bifoga efterfrågade bilagor.

Instruktioner om hur du registrerar ett konto och vad som krävs vid en ansökan hittar du under hjälp för sökande. Observera att din ansökan måste vara registrerad senast klockan 23.59 på angiven sista ansökningsdag.

Hjälp för sökande

Om du har frågor om den utlysta anställningen, var vänlig kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna i den specifika annonsen.

Om det uppstår tekniska problem i samband med registrering av din ansökan, var vänlig kontakta rekrytering@gu.se

Logga in eller registrera dig

Prenumerera på annonser

Lediga anställningar

Titel
Sista ansökningsdatum
Anställningsform
Diarienummer
Universitetsbibliotekarie med
systeminriktning
2021-10-10
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1178
Forskningsingenjör inom språkteknologisk forskningsinfrastruktur, med inriktning mot
maskininlärning
2021-10-18
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1080
Naturvetenskapliga fakulteten söker
studentambassadörer
2021-09-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/914
Biträdande forskare till statsvetenskapliga
institutionen
2021-10-13
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1179
Forskare
2021-10-08
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1150
Postdoktor i Företagsekonomi med inriktning mot marknad och
miljö
2021-10-17
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1021
Biträdande forskare till statsvetenskapliga
institutionen
2021-10-18
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1172
Adjungerad adjunkt inom
pedagogik
2021-10-08
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1175
Gästföreläsare som kapellmästare samt musikalisk
instudering
2021-10-08
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1171
Junior
förvaltningsjurist
2021-10-03
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1167
Forskningsassistent
2021-10-08
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1128
Biträdande
forskare
2021-10-08
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1149
Forskare
2021-10-08
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1130
Personaladministratör
2021-10-07
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1155
Kanslichef
2021-10-25
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1112
Gästföreläsare i
metallgestaltning
2021-10-07
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1158
Vikarierande universitetslektor i
historia
2021-09-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1144
Studieadministratör
2021-10-06
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1148
Gästlärare
2021-10-07
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1122
Projektassistent
2021-10-07
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1170
Ekonomiadministratör
2021-10-07
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1154
Postdoktor i molekylära mekanismer vid
njursjukdom
2021-09-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1069
Biträdande forskare, inst för
odontologi
2021-10-06
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1168
Utbildningsassistenter,
geologi
2021-10-05
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1139
Doktorandplats i Formella metoder - Reactive Synthesis and Runtime
Verification
2021-10-07
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1146
Postdoktor i Software Engineering, tillämpad artificiell
intelligens
2021-10-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1147
Bemanningssamordnare med intresse för
system
2021-10-06
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1151
Adjungerad universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller
flera
2021-10-06
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1114
Biträdande universitetslektor i molekylär
neurobiologi
2021-10-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1082
Studentassistenter till kurser “Programmering i
Python”
2021-09-27
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1054
Postdoktor i
vaccinimmunologi
2021-10-05
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1124
IT-supporttekniker
2021-10-05
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1143
Postdoktor i analytisk
neurokemi
2021-10-06
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1065
Operationsassistent, Core
Facilities
2021-09-21
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1088
Verksamhetscontroller
2021-10-03
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1134
Projektledare inom miljö, klimat och
utvecklingssamarbete
2021-10-04
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1138
Postdoktor i
immunologi
2021-10-04
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1140
Forskningsingenjör med inriktning mot AI, visualisering och
bildigenkänning
2021-09-27
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1129
Timanställda servicetekniker till Campusservice vid Göteborgs
universitet
2021-09-27
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1141
Personalhandläggare
2021-10-04
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1133
Ekonom
2021-10-01
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1131
IT-Utvecklare/Integrationsutvecklare
2021-10-01
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1132
Utbildningsadministratör
2021-10-01
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1120
Ekonom
2021-10-03
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1135
Universitetsadjunkt i litterär gestaltning med inriktning mot litterär översättning mellan svenska och de samiska
språken
2021-10-01
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1036
Arkivarie
2021-10-03
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1136
Administrativ
chef
2021-09-30
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1125
Handläggare internationaliseringsfrågor,
vikariat
2021-09-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1127
Forskare med fokus på
exosomer
2021-09-30
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1126
Doktorand i beräkningsbiologi och
bioinformatik
2021-10-01
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/439
Biträdande universitetslektor i statsvetenskap, en eller
flera
2021-11-04
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1029
Universitetslektor i statsvetenskap, en eller
flera
2021-11-04
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1025
Universitetslektor i statsvetenskap, en eller
flera
2021-11-04
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1027
Forskningsingenjör i modellering av röntgenspridningsdata från integrerade
membranproteiner
2021-09-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1047
Professor i pediatrik förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska
universitetssjukhuset
2021-10-26
Tillsvidareanställning
PAR 2021/614
Biträdande universitetslektor i socialt
arbete
2021-10-06
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/945
Postdoktor i socialt
arbete
2021-10-06
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/944
Vikarierande universitetsadjunkt i
omvårdnad
2021-09-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1104
Utbildningsadministratör
2021-09-29
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1115
Postdoktor i laserspektroskopi av negativa
joner
2021-09-29
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/100
Forskningsadministratör
2021-09-28
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1119
Forskare
2021-09-28
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1111
Utbildningshandläggare
2021-09-20
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1110
Postdoktor i mikrobiologi och
immunologi
2021-10-19
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1052
Forskare (Teamledare) i Oligonukleotidkemi för OligoNova Hub - nationell infrastruktur för terapeutiska
oligonukleotider
2021-09-20
Tillsvidareanställning
PAR 2021/874
Forskare (Teamledare): Utveckling av cellbaserade assayer vid OligoNova Hub - nationell infrastruktur för terapeutiska
oligonukleotider
2021-09-20
Tillsvidareanställning
PAR 2021/875
Forskningsassistent
2021-09-21
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1098
Doktorand i medicinsk vetenskap - Genetik och biomarkörer vid åldrande och
demens
2021-09-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1106
Doktorand i civilrätt med inriktning mot sjö- och
transporträtt
2021-09-29
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1117
Postdoktor i
matematik
2021-10-01
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1108
Universitetsbibliotekarie
vikariat
2021-09-21
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1116
Forskare
2021-09-27
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1084
Biträdande
forskare
2021-09-27
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1081
Forskningsingenjör i Marina vetenskaper, inriktning
biologi
2021-09-26
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1070
Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, en eller flera (allmän
visstidsanställning)
2021-09-20
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1107
Universitetslektor i professionell utveckling förenad med anställning som
specialistläkare/överläkare
2021-09-27
Tillsvidareanställning
PAR 2021/908
Forskare i Glykoproteomik, Core
Facilities
2021-09-27
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1109
Forskare i Klinisk Proteomik, Core
Facilities
2021-09-27
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1066
Forskningsassistent inom
nationalekonomi
2021-09-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/998
Forskare i rättsvetenskap, inom den multidisciplinära forskningsmiljön Centrum för åldrande och
hälsa
2021-10-03
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/984
Universitetsadjunkt i slöjdpedagogik med inriktning mot hårda material och
hantverkstekniker
2021-09-30
Tillsvidareanställning
PAR 2021/948
Personaladministratör
2021-09-24
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1094
Forskare
2021-09-23
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1103
Projektassistent
2021-09-21
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1097
Biträdande
forskare
2021-09-23
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1095
Doktorand i Svenska som andraspråk inom forskarskolan
CuEEd-LL
2021-10-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1075
Doktorand i Språkvetenskaplig
databehandling
2021-10-01
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1045
Doktorand i Nordiska
språk
2021-10-01
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1043
Doktorand i Svenska som
andraspråk
2021-10-01
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/989
Forskare
2021-09-23
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1100
Forskarutbildningshandläggare
2021-09-21
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1040
Forskningsassistent
2021-09-23
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1101
Personaladministratör
2021-09-23
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1099
Studenter sökes till extrajobb och aktiviteter vid
Handelshögskolan
2021-10-01
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1089
Institutionstekniker, Core
Facilities
2021-09-21
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1087
Utbildningsadministratör
2021-09-22
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1093
Doktorandanställning i litteraturvetenskap i den nationella forskarskolan Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur (Culturally Empowering Education through Language and Literature,
CuEEd-LL)
2021-10-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1083
Biträdande universitetslektor i
statsvetenskap
2021-10-10
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1031
Doktorandplats i design med inriktning
AI
2021-09-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/955
Biträdande
forskare
2021-09-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1074
Universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot
psykiatri
2021-09-21
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1068
Biträdande forskare inom medicinsk
strålningsvetenskap
2021-09-20
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1086
Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot Conservation science/ Heritage
science
2021-10-01
Tillsvidareanställning
PAR 2020/964
Biträdande forskare inom MR
cancer
2021-09-21
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1090
Ekonom
2021-09-20
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1018
Universitetsadjunkt i klinisk nutrition med inriktning mot
nutritionsbehandling
2021-09-20
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1076
Doktorand i
Molekylärbiologi
2021-09-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1050
Två doktorander i pedagogik eller pedagogiskt
arbete
2021-10-01
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1061
Utbildningshandläggare
vikariat
2021-09-22
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1064
Vikarierande universitetslektor i sociologi (2 eller
flera)
2021-09-20
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/926
Administratör,
vikarierande
2021-09-22
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1063
Universitetslektor i Scenisk gestaltning med inriktning undersökande teori och praktik – platsspecifik
scenkonst
2021-09-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/836
Professor i nutrition och
metabolism
2021-10-31
Tillsvidareanställning
PAR 2021/201
Doktorandplatser i forskarskolan
ASSESS
2021-10-01
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1026
Amanuenser inom läkarprogrammet i relevant
ämne
2021-09-27
Tidsbegränsad anställning
PAR 2021/1023