Länkstig

Lediga anställningar

Här hittar du de lediga anställningar som finns på Göteborgs universitet. För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. I ansökan kan du behöva svara på eventuella frågor samt bifoga efterfrågade bilagor.

Instruktioner om hur du registrerar ett konto och vad som krävs vid en ansökan hittar du under hjälp för sökande. Observera att din ansökan måste vara registrerad senast klockan 23.59 på angiven sista ansökningsdag.

Hjälp för sökande

Om du har frågor om den utlysta anställningen, var vänlig kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna i den specifika annonsen.

Om det uppstår tekniska problem i samband med registrering av din ansökan, var vänlig kontakta rekrytering@gu.se

Logga in eller registrera dig

Prenumerera på annonser

Lediga anställningar

Titel
Sista ansökningsdatum
Anställningsform
Diarienummer
Universitetslektor i
bildpedagogik
2022-08-20
Tillsvidareanställning
PAR 2022/591
Vikarierande lektor i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot
utbildningsvetenskap
2022-08-21
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1028
Internationell
projektledare
2022-08-23
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1136
Amanuens, en eller flera, Computing
Science
2022-08-25
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1129
Forskningssjuksköterska
2022-08-31
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1140
Institutionstekniker (Djurvårdare), Core
Facilities
2022-08-23
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1133
Institutionstekniker, Core
Facilities
2022-08-23
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1134
Postdoktor i fiskfysiologi med fokus på transport- och barriärfunktioner i skinn och
tarm
2022-08-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1130
Bokbindare
2022-08-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1135
Amanuenser till Kliniskt Tränings Center
(KTC)
2022-08-31
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/962
Personalsamordnare
2022-08-19
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1100
Forskningsamanuenser till Centrum för personcentrerad
vård
2022-08-19
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/948
Administrativ
assistent
2022-08-29
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1071
Personalsamordnare
2022-08-19
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1102
Biträdande universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning mot
logistik
2022-08-23
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/851
Postdoktor i Bioinformatik med inriktning
antibiotikaresistens
2022-08-25
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1128
Biträdande universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot management och
organisation
2022-08-23
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/69
Ekonomicontroller
2022-08-22
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1125
Amanuens, en eller flera, Computer network and
systems
2022-08-24
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1126
HR-generalist
2022-08-23
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1127
Amanuens, en eller flera, Software
Engineering
2022-08-24
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1124
Forskare
2022-08-16
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1123
Studentmedarbetare
2022-08-18
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1014
Studentmedarbetare i kursen Evolutionär
psykologi
2022-08-19
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1084
Amanuens, en eller flera,
Interaktionsdesign
2022-08-10
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1056
Personalhandläggare
2022-08-17
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1122
Forskningsbiträde i
ekotoxikolgi
2022-08-17
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1121
Utbildningsadministratör
2022-08-15
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1029
Forskare i tillämpad
välfärdsforskning
2022-08-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/996
Ekonomicontroller
2022-08-12
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1079
Ekonom, 2
tjänster
2022-08-12
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1080
Biträdande universitetslektor i
ryska
2022-08-11
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/755
Arkivarie
2022-08-11
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1114
Administratör, institutionen för
odontologi
2022-08-12
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1118
Forskningsingenjör (utvecklare) med inriktning mot
visualisering
2022-08-15
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1115
Forskningsingenjör (utvecklare)
frontend
2022-08-15
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1117
Forskningsingenjör (utvecklare) med inriktning mot simulering, visualisering och
dataanalys
2022-08-15
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1116
Forskare
2022-08-10
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1054
Systemutvecklare/IT-Utvecklare
2022-08-15
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1110
Agil förvaltningsledare
IT
2022-08-15
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1099
Kommunikatör med fokus på länkade globala utmaningar inom: skog, mark, klimat, biodiversitet, samhällsutveckling och
livsmedelssystem
2022-08-31
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1103
Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot
biologi
2022-08-31
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1106
Personalhandläggare
2022-08-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1109
Systemutvecklare/IT-Utvecklare
2022-08-15
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1111
Scrum
Master/IT-Tjänsteansvarig
2022-08-15
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1107
Forskningsassistent
2022-08-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1095
Forskningsingenjör till Institutionen för biologi och
miljövetenskap
2022-08-17
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1426
1-2 doktorander i Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella
tillgångar
2022-09-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1023
Universitetslektor i pedagogik, en eller
flera
2022-08-15
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1073
Universitetslektor i pedagogiskt arbete, en eller
flera
2022-08-15
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1078
Sektionschef till
Mötesservice
2022-08-28
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1034
Universitetslektor i pedagogik, en eller
flera
2022-08-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1090
Visstidsadjunkt, en eller
flera
2022-08-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1091
Kommunikatör till Institutionen för tillämpad
IT
2022-08-14
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1075
Doktorand i
lingvistik
2022-09-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1094
Biomedicinsk
analytiker
2022-08-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1088
Administrativ
samordnare
2022-08-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1086
Universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik, en eller
flera
2022-08-15
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1059
Biträdande universitetslektor i statsvetenskap, en eller
flera
2022-09-02
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/984
Biomedicinsk
analytiker/Forskningsassistent
2022-08-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1069
Gästlärare i kulturvård med inriktning mot traditionellt bygghantverk, mur och
puts
2022-08-25
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1066
Administrativ
samordnare
2022-08-15
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1064
Universitetslektor i statsvetenskap, en eller
flera
2022-09-02
Tillsvidareanställning
PAR 2022/889
Universitetslektor i statsvetenskap, en eller
flera
2022-09-02
Tillsvidareanställning
PAR 2022/891
Biträdande universitetslektor i statsvetenskap, en eller
flera
2022-09-02
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/984
Biträdande universitetslektor i statsvetenskap, en eller
flera
2022-09-02
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/985
Postdoktor i
farmakoterapi/läkemedelsepidemiologi
2022-09-01
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1048
Forskare
2022-08-16
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1039
Biträdande
forskare
2022-08-16
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1038
Kommunikatör
2022-08-12
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1037
Postdoktor i strukturell biologi inom mitrokondriell
proteinimport
2022-08-31
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/964
Ekonomiadministratör
2022-08-12
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1052
Universitetslektor i
kommunikation
2022-08-25
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1061
Utbildningsadministratör
2022-08-14
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1044
Doktorandplats i vårdvetenskap - Högskolestudenters
förbereddhet
2022-08-11
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/991
Doktorandplats i vårdvetenskap - Personcentrerat
lärande
2022-08-11
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1015
Postdoktor i molekylär
immunologi
2022-08-20
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1043
Utbildningsassistent
2022-09-01
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/903
Universitetsadjunkt i
logopedi
2022-08-22
Tillsvidareanställning
PAR 2022/978
En eller flera biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen med fokus på politiskt beteende och politisk
socialisation
2022-08-16
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1041
Kommunikatör
vikariat
2022-08-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/905
Studievägledare
2022-08-21
Tillsvidareanställning
PAR 2022/892
Universitetsadjunkt i
audiologi
2022-08-22
Tillsvidareanställning
PAR 2022/980
Konferensvärd
2022-08-14
Tillsvidareanställning
PAR 2022/488
Databasansvarig
2022-08-28
Tillsvidareanställning
PAR 2022/976
Administrativ
chef
2022-08-15
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1021
Controller
2022-08-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1020
Ekonomiadministratör
2022-08-28
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1033
Campuschef
2022-08-19
Tillsvidareanställning
PAR 2022/1035
Universitetslektor i terrester sedimentologi och
kvartärgeologi
2022-09-06
Tillsvidareanställning
PAR 2022/578
Universitetslektor i geografi med inriktning
naturgeografi
2022-09-06
Tillsvidareanställning
PAR 2022/579
Postdoktor till statsvetenskapliga
institutionen
2022-08-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1016
Universitetsadjunkt i klinisk nutrition med inriktning mot
nutritionsbehandling
2022-08-15
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1009
Universitetslektor i geologi med inriktning mot mineralresurser och
geotermi
2022-09-07
Tillsvidareanställning
PAR 2022/767
Assistent/tentamensvakt
2022-08-14
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/1018
Systemadministratör med inriktning mot pedagogiska digitala
verktyg
2022-08-10
Tillsvidareanställning
PAR 2022/863
Tjänst som Forskare i spinntroniska
komponenter
2022-08-31
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/908
Universitetslektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap, en eller
flera
2022-08-26
Tillsvidareanställning
PAR 2022/784
Tjänst som Forskare i Spinntronik med inriktning mot mikromagnetiska simuleringar av spinnvågor och magnetodynamiska
solitoner
2022-08-31
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/907
Tentamensadministratör
2022-08-16
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/936
Postdoktor i
DNP-NMR
2022-08-20
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/500
Studieadministratör
2022-08-10
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/974
Universitetslektor i
immunologi
2022-08-15
Tillsvidareanställning
PAR 2022/944
Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot
konservering
2022-08-31
Tillsvidareanställning
PAR 2022/830
Postdoktor i
antibiotikaresistens
2022-08-16
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/983
Två doktorandanställningar i romanska
språk
2022-08-11
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/955
Datasamordnare,
SLANT
2022-08-14
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/937
Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot konservering av oorganiska
material
2022-08-31
Tillsvidareanställning
PAR 2021/1610
Universitetslektor i konsthantverk med inriktning mot
keramikkonst
2022-08-15
Tillsvidareanställning
PAR 2022/859
Professor i botanik med inriktning mot systematik, taxonomi och
växtgeografi
2022-09-30
Tillsvidareanställning
PAR 2022/138
Doktorand i teoretisk
plasmafysik
2022-08-28
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/170
1 - 2 universitetslektor/lektorer i
kulturgeografi
2022-08-25
Tillsvidareanställning
PAR 2022/685
Postdoktor i forskningsprojekt om totalförsvar och civil-militär samverkan i
Skandinavien
2022-09-01
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/898
Doktorand i vetenskapsteori med fokus på den vetenskapliga basen för kustfiske i
Sverige
2022-10-03
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/446
Doktorandanställningar i Journalistik, medier och
kommunikation
2022-08-30
Tidsbegränsad anställning
PAR 2022/741