Bild
Dykare i ålgräsäng
Gröna undervattensängar med ålgräs är en viktig livsmiljö för fisk och många andra marina arter.
Länkstig

Ålgräsets förmåga att överleva i en klimatpåverkad havsmiljö genom lokal anpassning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 440 882 SEK
Projekttid
2023 - 2026
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Detta projekt syftar till att identifiera miljöfaktorer som driver lokal anpassning i ålgräs, Zostera marina, och förutsäga ålgräsets överlevnad i en framtida och föränderlig havsmiljö. Vi ska göra en genomisk studie över stora rumsliga skalor (hundratals km), och relatera genomiska mönster av lokal anpassning till olika miljöfaktorer. Vi kommer sedan att förutsäga olika genotypers möjlighet till anpassning och överlevnad i en framtida klimatpåverkad havsmiljö. Våra förutsägelser kommer att verifieras i experimentella studier, där vi exponerar identiska genotyper (ålgräs är klonbildande) för olika miljöförändringar. Projektet gör det möjligt att införliva en evolutionär dimension i ekologiska frågeställningar, och lyfter betydelsen av genetisk mångfald inom förvaltning och bevarande av havsmiljön.