Länkstig

Klimatförändringarna tvingar arter att flytta - hur bevarar vi den genetiska variationen?

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 miljoner SEK
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Klimatförändringarna tvingar många arter att ändra sin utbredning och flytta. I de nya områdena kommer de första kolonisatörerna att leva i små och fragmenterade bestånd. Slumpeffekter gör att värdefull genetisk variation förloras, och förlusten kan bli långvarig även om beståndet sedan växer till. Hur stor förlusten blir beror bland annat på tillgången till lämpliga livsmiljöer. I detta projekt använder vi matematiska modeller för att undersöka hur faktorer som kvalitet och fördelning av livsmiljöer samt arternas spridningspotential och tillväxttakt påverkar den genetiska variationen. Våra resultat ger vägledning för hur så kallad grön infrastruktur (livsmiljöer) ska utformas för att minska förlusten av genetisk variation då arter ändrar sina utbredningsområden i spåren av pågående klimatförändringar.

Forskare i projektet

Kerstin Johannesson, Institutionen för marina vetenskaper - Tjärnö

Roger Butlin

Alan Le Moan, Institutionen för marina vetenskaper - Tjärnö

Marina Rafajlovic, Institutionen för marina vetenskaper - Tjärnö

Postdoc X (rekrytering pågår)