Länkstig

Modellering av arktiska organismers oceanografiska konnektivitet

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Detta projekt kommer att ge information om arktiska organismers oceanografiska konnektivititet till PAME (arbetsgruppen för skydd av den arktiska marina miljön) vid Arktiska rådet. Resultaten kommer att vidareutveckla PAME:s verktygslåda för att utarbeta marina skyddsområden (Marine Protected Areas, MPA).

Det huvudsakliga arbetet består av att använda biofysisk modellering för att uppskatta spridningen av marina ryggradslösa djur och fiskar i Norra ishavet. Modeller av havets cirkulation tillhandahåller data om havsströmmar, som driver simuleringar av spårning av partiklar. Flera kombinationer av lektid, samt larvers driftlängd och driftdjup, simuleras och sammanfattas i konnektivititetsmatriser.

Dessa matriser ligger till grund för analyser av spridningsavstånd, spridningsbarriärer och optimal utformning av marina skyddsområden.

Deltagande forskare

Per Jonsson,
Professor emeritus, marin biologi
Institutionen för marina vetenskaper – Tjärnö
Personlig webbsida

Göran Broström
Professor, oceanografi
Institutionen för marina vetenskaper
Personlig webbsida