Bild
Undervattensfoto av ålgräsäng
Foto: Marlene Jahnke
Länkstig

Genetisk populationsstruktur för ålgräs i Östersjön - Viktig information för bevarande av nyckelart i klimatförändringar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 miljoner
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Sjögräset Zostera marina (ålgräs) är en av de viktigaste livsmiljöbildande arterna längs den svenska kusten. Den har minskat avsevärt och riskerar att minska ytterligare på grund av klimatförändringarna. Förvaltningen för att minska ytterligare förluster måste ta hänsyn till ålgräsets genetiska mångfald. Projektet fokuserar främst på ålgräs i Östersjön.

Mer information på projektets engelska webbsida.