Bild
Preparation av ålgräsblad som är angripen av en parasit.
Preparation av ålgräsblad som är angripen av parasiten Labyrinthula zostera.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Kemiskt försvar mot patogener i marina makrofyter

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Patogener är sjukdomsframkallande virus, bakterier, svampar eller protister. Även om patogener finns överallt i den marina miljön, är vår kunskap om patogener som orsakar sjukdomar i marina makrofyter mycket begränsad jämfört med den breda kunskapen om patogener och sjukdomar i växter på land.

Liksom människor måste makrofyter ständigt försvara sig mot attacker från patogen. De använder fysiska och kemiska försvar för att förebygga eller bekämpa infektioner och sjukdomar.

I detta projekt studerar vi interaktionerna mellan värd och patogen i den marina miljön och hur marina makrofyter kan försvara sig med hjälp av sekundära försvarsmetaboliter.

Mer information

Läs mer om forskningen på projektets engelska webbsida.