Bild
En hand som håller två stillahavsostron
DynamO-projektet tar fram underlag för en dynamisk förvaltningsmodell som kan användas av myndigheterna för att hantera det invasiva men också kommersiellt intressanta stillahavsostronet, Magallana gigas, i Sverige.
Foto: Pierre De Wit
Länkstig

DynamO – Dynamisk förvaltning av stillahavsostron

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
DynamO
Projektets storlek
4 000 000
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Stillahavsostronet, Magallana gigas, är en invasiv art som etablerade sig i Sverige 2006. Arten är väl utbredd i Bohuslän men har även spridits längre söderut längs västkusten. Målet med DynamO-projektet är att underlätta förvaltning av marina invasiva främmande arter som har kommersiellt värde. I det arbetspaket som GU ansvarar för undersöker vi hur reproduktiv tolerans och spridningspotential av stillahavsostron påverkas av olika salthalter. Detta gör vi genom experiment där vi tittar på reproduktiv framgång och anpassningsförmåga i olika salthalter hos ostron av olika ursprung, för att kunna förutsäga om denna art kommer att kunna expandera in i Östersjön i framtiden. Förutom experiment innefattar arbetsprojektet även oceanografiska spridningsmodeller för att identifiera vilka områden som har hög risk att bli invaderade.

GU-forskare som deltar i projektet

Pierre De Wit, forskare vid Institutionen för marina vetenskaper

Jon Havenhand, forskare vid Institutionen för marina vetenskaper

Göran Broström, professor vid Institutionen för marina vetenskaper

Alexandra Kinnby, postdoktor vid Institutionen för marina vetenskaper