Länkstig

Lokal anpassning driven av utveckling av spridningsegenskaper hos marina larver

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

De flesta marina ryggradslösa djur sprids under ett planktoniskt larvstadium som kan pågå i många veckor medan de driver med havsströmmar.

För arter som lever och fortplantar sig kustnära gäller det att kunna hålla sig kvar i kustvattnen, alternativt att kunna återvända i tid för att vara färdigutvecklade individer när parningsperioden infaller.

I detta projekt studerar vi strandkrabbor (Carcinus maenas), som är en kustlevande art. Vi undersöker bland annat hur utvecklingen av olika larvbeteenden kan öka chansen för en lyckad föryngring.