Länkstig

Integrering av klimatförändringens påverkan i ekosystembaserad förvaltning och planering av svensk havsmiljö

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Webbplats
ClimeMarine
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

En effektiv förvaltning av havets naturresurser är avgörande för att skydda och bevara vad som i många fall är oersättliga värden. På grund av de stora och snabba miljöförändringarna från global uppvärmning och komplexa interaktioner i marina system måste ledningen hantera nuvarande påfrestningar och klimatförändringar på samma gång.

Detta projekt kommer att stötta en ekosystembaserad förvaltning genom att införliva klimatförändringar, osäkerheter i data, samt klimatanpassningsfrågor. Inom projektet kommer det kumulativa konsekvensbedömningsverktyget "Symphony", som utvecklats och används av Havs- och vattenmyndigheten, att utvecklas ytterligare för att integrera klimatdata och konnektivitet.

Deltagande forskare

Per Jonsson, Institutionen för marina vetenskaper
Personlig webbsida

Linus Hammar, Havs- och vattenmyndigheten
Personlig webbsida

Iréne Wåhlström, SMHI
Personlig webbbsida