Bild
Tångflugor
Foto: Maren Wellenereuther
Länkstig

Kutikulära kolvätens roll för val av partner hos tångflugor

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Tångflugan, Coleopa frigida, lever i ansamlingar av tång på stränder. Tack vare fluglarvernas aktivitet bryts dessa "tångbäddar" ned snabbt.

Evolutionsekologer har länge varit intresserade av denna tångflugeart tack vare en inversionspolymorfism på kromosom I. Inversionen påverkar flera egenskaper som är viktiga för larvernas och de vuxna flugornas kapacitet och fitness. Att välja rätt partner bör alltså öka fitness.

Hos många insekter används kutikulära kolväten som en av de primära signalerna för att känna igen och möjligen skilja mellan arter, kön och bland släktingar. Inom detta projekt studerar vi kutikulära kolvätens roll för val av partner i C. frigida-systemet, med hjälp av en kombination av analytiska tekniker och beteendeexperiment.

Mer information

Läs mer om forskningen på projektets engelska webbsida.