Bild
Strandsnäckor Littorina saxatilis som parar sig.
Foto: Patrik Larsson
Länkstig

Evolution av inre barriärer under genflöde

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Strandsnäckor av arten Littorina saxatilis förekommer i två olika så kallade ekotyper. Ekotyperna har egenskaper speciellt anpassade till sina respektive livsmiljöer, och skiljer sig tydligt åt utseendemässigt. Ekotyperna är inte helt isolerade från varandra eftersom de fortplantar sig i gränsområden där miljöerna möts. Trots detta behåller de sina särdrag. I det här projektet letar vi efter genetiska "inre barriärer" som kan förklara att ekotyperna utvecklas och består, trots att de hybridiserar. I korsningsförsök har vi sett två saker som kan spegla sådana barriärer: Dels att hybridhonors embryon ofta blir missbildade, och dels att en del hybridsnäckor har kraftigt deformerade skal som försämrar deras överlevnad. För att hitta de bakomliggande generna kommer vi att börja använda så kallade gensaxar (CRISPR/Cas9-teknik).

Forskare i projektet

Kerstin Johannesson, Institutionen för marina vetenskaper – Tjärnö

Roger Butlin, University of Sheffield, England

Rui Faria, University of Sheffield, England

Anja Westram, Institute of Science and Technology IST Austria

 

 

Deformerat skal från hybridsnäcka till vänster och normalt skal till höger.
Många hybridsnäckor föds med missbildade skal, se vänster, och därmed förhöjd dödlighet. Till höger ett normalt skal.
Foto: Roger Butlin & Fredrik Pleijel