Bild
Ögonblicksbild av mätning av koncentration hos en slingrande kemisk plym med användning av laserinducerad fluorescens.
Ögonblicksbild av mätning av koncentration hos en slingrande kemisk plym med användning av laserinducerad fluorescens.
Foto: Ann Larsson
Länkstig

Effekter av hydrodynamik på koraller, spridning av ämnen, samt flödesinducerade krafter på snäckor

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Detta projekt utforskar hur turbulens, flödeshastighet och flödesinducerade krafter påverkar ekologiska interaktioner och anpassningar, och organismers kapacitet.

Med den senaste utrustningen använder vi experimentella tillvägagångssätt för att undersöka effekterna av flödesstyrka och turbulens på:

-Spridning av kemiska ämnen
-Befruktningsframgång
-Simförmåga hos larver
-Larvers möjlighet till fastsättande
-Tillväxttempo för organismer

Mer information

Forskningsgrupp Marice – Marin kemisk ekologi.