Bild
Alger i motljus.
Foto: Algot
Länkstig

Seaweed Research Group

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Algforskargruppen vid Göteborgs universitet är intresserad av hur alger och tång samspelar med sin omgivning, hur de reagerar på naturliga och mänskligt framkallade miljöförändringar och hur de kan användas som en förnybar resurs för biomassa.

Vi fokuserar på frågor om genetisk mångfald, ekologi, ekofysiologi, mikrobiom-interaktioner och kemisk ekologi.

Denna mer grundläggande forskning överlappar med tillämpad forskning som syftar till att optimera algodling för livsmedel, foder och andra produkter.

Mer information

Besök vår internationella webbsida för mer information om forskningen.