Bild
Sabina Ivenäs och Terese Kerstinsdotter
Sabina Ivenäs och Terese Kerstinsdotter är doktorander på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Forskarutbildning

Forskarutbildning är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar och som doktorand bidrar du till en betydelsefull del av forskningen vid Göteborgs universitet. Utbildning på forskarnivå ger dig fördjupade kunskaper inom ett vetenskapligt ämnesområde. Forskarutbildningen i Sverige är helt kostnadsfri.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och leder till en doktorsexamen (240 högskolepoäng). Efter halva tiden finns även möjlighet att avsluta utbildningen med en licentiatexamen (120 högskolepoäng). Forskarutbildningen består av en kursdel och ett självständigt forskningsprojekt.
Hur din forskarutbildning är uppbyggd styrs dels av den allmänna studieplanen för ämnet som du blir antagen till och dels av din individuella studieplan som du lägger upp tillsammans med dina handledare och din doktorandexaminator.

Doktorand vid Göteborgs universitet

Mer information om utbildning på forskarnivå finns på universitets sidor för antagna doktorander. Där kan du läsa mer om bland annat dina studier, anställning som doktorand och doktorandregler.

 

 

 

De lagar och regler som styr anställningen som doktorand finns sammanfattade i generell form i Högskoleförordningen och mer detaljerade regler i Göteborgs universitets doktorandregler.

Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning

Som forskarstuderande med varaktig funktionsnedsättning har du möjlighet till olika former av pedagogiskt stöd. Exempel på sådant stöd är bland annat anteckningsstöd, anpassad kurslitteratur, anpassad examination, mentorsstöd eller programvaror som kan underlätta läsande och skrivande.

Kontakt om webbsidan
Allan Eriksson

allan.eriksson@gu.se