Bild
Forskare står på stenig strand och tittar på små snäckor.
Marina Rafajlovic och partners samtalar om modellering av strandsnäcka Littorina saxatilis på en stenig strand nära Tjärnö Marina Laboratorium. Från vänster till höger: Anja Westram, Roger Butlin, Marina Rafajlovic, Nick Barton, Martin Eriksson.
Foto: Kerstin Johannesson
Länkstig

Rafajlović Evolution Modelling Group

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Rafajlović Evolution Modelling Group studerar evolution hos naturliga populationer med hjälp av matematiska modeller (individ-baserade datasimuleringar) som kombineras med empiriska genetiska och ekologiska data från ett antal organismer: Vivipar strandsnäcka (Littorina saxatilis), blåstång (Fucus vesiculosus), tånggråsugga (Idotea balthica) och skärsnultra (Symphodus melops).

Forskningen omfattar:

• Populationers möjligheter att förändra/utöka sina utbredningsområden (betydelsen av konnektivitet, naturligt urval, gentiska faktorer, reproduktionssätt, med mera).
• Mekanismer för utveckling av lokal anpassning och skillnader mellan populationer
• Utveckling av hybridzoner
• Mekanismer för artutveckling
• Hur olika evolutionsprocesser bidrar till genetisk variation inom och mellan populationer