Bild
Dykare i ålgräsäng
Dykare samlar prover i en ålgräsäng.
Foto: Marlene Jahnke
Länkstig

Integrering av ålgräsets ekologiska och ekonomiska värden för en uthållig fysisk havsplanering och förvaltning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Ekosystembaserad havsplanering och förvaltning förespråkas idag för att motverka den pågående utarmningen av marina miljöer och de ekosystemtjänster de tillför samhället. Denna förvaltningsmetod försvåras dock allvarligt av bristen på information om hur ekologiska samhällen är sammanlänkade genom spridning av larver och frön, hur ekosystemtjänster skall värderas, samt metoder för hur denna information skall användas i förvaltningen.

Ålgräsängar (Zostera marina) är ett dominerande habitat i grunda kustområden som erbjuder flera viktiga ekosystemtjänster, men som minskat dramatiskt i utbredning och är i omedelbart behov skydd och restaurering.

Utefter svenska kuster har upp till 60% av ålgräsängarna försvunnit sedan 1980- talet. Med ett multidisciplinärt team syftar projektet till att utveckla en serie nya spatiella förvaltningsredskap för