Länkstig

Följeforskning Öppen innovation i industrin

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
956 000
Projekttid
2017 - 2018
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Vinnova

Kort beskrivning

Forskningsprojektet syftar till att löpande följa och analysera ett flertal öppen innovation projekt och dokumentera hur de utvecklas, samt generera ökad kunskap om hur öppen innovation kan etableras i praktiken på bästa sätt. Projektet är i huvudsak forskningsinriktat, med avsikt att generera akademisk kunskap och sprida den i vedertagna forskningskanaler. Projektet kommer också att konstruktivt bidra till Vinnova-programmets delrapporter och slutrapport gentemot Näringsdepartementet.