Länkstig

Jonas Fasth

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
411 24 Göteborg
Rumsnummer
J515
Postadress
Box 610
405 30 Göteborg

Om Jonas Fasth

Jonas Fasth forskar och undervisar på Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, och tillhör sektionen Management & Organisation.  Han har en doktorsexamen från Handelshögskolan där han försvarade sin avhandling, “Företagsledares arbete och tillväxt”, 2018. Avhandlingen behandlade olika kontexter (i avhandlingen benämnt närmiljöer) som företagsledare använder sig av för att utveckla förståelse om hur företaget kan utvecklas.

I sin forskning studerar Jonas tillväxtens dynamik för att utveckla kunskap om de aktiviteter och processer som skapar tillväxt. Fokus riktas mot det som tillväxtföretagens ledare och medarbetare gör. En utgångspunkt för Jonas studier är att tillväxt ses som ett resultat av en utvecklad förståelse om tillgängliga resurser och dess funktioner, samt förmågan att utifrån dessa se möjligheter för expansion. Kärnan i tillväxt anses vara den process med vilken involverade individer förstår omvärlden och företagets resurser, hur de definierar vilka variabler som är relevanta, vilka betydelser olika informationskällor tillskrivs och hur lösningar arbetas fram. Genom att studera hur företagsledare och medarbetare utvecklar denna förståelse genereras kunskap om tillväxt och dess dynamik.

Som lärare är Jonas starkt engagerade i verksamheten kring MATIX, Management av Tillväxtföretag. MATIX är en ettårig managementutbildning på magisternivå, där studenterna arbetar ”på riktigt” med innovation, strategi och förändringsledning i utvalda tillväxtföretag i Västra Götalandsregionen. Jonas är med i kursledningen, är kursansvarig för en delkurs och arbetar som projektledare i att utveckla uppdragsutbildningar och samverkan med innovationssystemet. Men Jonas är också engagerad i en rad olika kurser och föreläser också om strategi, förändringsarbete, lärande i organisationer och företagskultur.  
 
Jonas har också mer än 20 års erfarenhet av arbete som konsult/rådgivare för små- och medelstora företag med tillväxtambitioner. Han har en strävan att också utanför den akademiska världen sprida kunskap om hur man kan stödja och utveckla företag med tillväxtambitioner. Han är en flitigt anlitad föreläsare i diverse sammanhang som behandlar tillväxt i små- och medelstora företag. Utöver sin avhandling har han publicerat följande böcker om tillväxt och strategiarbete.

- ”Tillväxtföretagets grunder”, Liber AB 2011
- ”Strategiarbetets grunder”, Liber AB, 2011
- ”Lilla boken om marknadsföring”, Liber AB 2003 
- ”Praktiskt strategiarbete”, Liber AB 2002

Forskningsområden
Tillväxtens dynamik, Strategiskt arbete, 

Undervisningsområden
Management av tillväxtföretag, Strategi, Förändringsarbete, Lärande i organisationer, Företagskultur.