Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Omstart: Innovation i krisande små och medelstora företag i besöksnäringen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 181 219
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan, i samarbete med Göteborg & Co

Finansiär
Tillväxtvärket

Kort beskrivning

Den nu pågående pandemin har fått betydande konsekvenser för små och medelstora företag inom besöksnäringen. Storstäder är särskilt drabbade och flera företag förväntas gå i konkurs. Projektet syftar till att ta vara på den kompetens och de nätverk som finns bland företag som drabbats av ekonomiska svårigheter genom att stödja deras anpassning till den nya affärsmiljö som pandemin innebär och stödja uppstart av nya hållbara och konkurrenskraftiga verksamheter för framtiden. Projektet kommer också att genomföra innovationsprogram, som erbjuder små och medelstora företag i besöksnäringen möjlighet att med stöd av kvalificerade experter samverka för att utveckla nya affärsmodeller, produkter och tjänster för expansion på nya marknader, nationella såväl som internationella.

Syftet med projektet är att:

  • Förstärka förmågan till omstart för små och medelstora företag som drabbats av ekonomiska svårigheter i samband med pandemin 
  • Långsiktigt stärka små och medelstora besöksnäringsföretags innovations- och konkurrenskraft 
  • Stärka förmågan till internationalisering och expansion på nya marknader 
  • Skapa ökad resiliens hos den samlade besöksnäringen, efter Covid-19
  • Skapa bättre insikt kring kompetensförsörjning inför framtidens besöksnäring.

Projektet genomförs av forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet tillsammans med Göteborg & Co, ett destinationsbolag som ägs av Göteborgs Stad.

Forskare som arbetar i projektet

Jonas Fasth (projektledare, universitetslektor företagsekonomi

Mikael Hilmersson, universitetslektor företagsekonomi

Erik Lundberg, biträdande universitetslektor företagsekonomi

Viktor Elliot, universitetslektor företagsekonomi