Länkstig

Kunskapsintensivt entreprenörskap

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Finansieras av Maureen McKelveys forskningsprogram: “Knowledge- intensive Entrepreneurial Ecosystems: Transforming society through knowledge, innovation and entrepreneurship”, VR DNR 2017–03360. Vetenskapsrådets Rådsprofessorsprogram.

Kort beskrivning

Projektet ingår i professor McKelveys Rådsprofessorprogram finansierat av Vetenskapsrådet om kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. Därmed är projektet del av ett större projekt som fokuserar på kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. Rådsprofessorprogrammet har tre specifika mål: 1) Konceptualisera kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem; 2) Empiriskt analysera entreprenöriella ekosystem, med särskilt fokus på de dynamiska relationerna mellan individer och de omgivande institutionerna; 3) Förklara förändringar i dessa ekosystem över tid.

Doktorand: Madeleine Englund
Huvudhandledare: Olof Zaring
Biträdande handledare: Maureen McKelvey