Länkstig

Niklas Åkerman

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J821C
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Niklas Åkerman

Niklas Åkerman är universitetslektor I företagsekonomi vid Centre for International Business Studies (CIBS) vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. 

Han har en doktorsexamen från Linnéuniversitetet där han försvarade sin avhandling, “Learning strategies for international growth – on knowledge acquisition and opportunity realization”, 2016. Innan det har han även en BSc i marknadsföring och en MSc i internationell marknadsföring. 

Hans forskning tar sin början i internationaliserings-processlitteraturen med ett särskilt fokus på kunskaps- och lärandeaspekter i det internationaliserande företaget. En mångfald av källor till ny kunskap på avlägsna marknader har fått särskilt fokus. Denna forskning har över tid kommit att bli alltmer integrerad med forskning om internationellt entreprenörskap och intresset för detta överlapp har fortsatt. 

Forskningsresultat har publicerats i bland annat Journal of International Entrepreneurship, European Management Journal och Baltic Journal of Management. 

 

 

Forskningsområden

  • Internationellt företagande, Lärande i det internationaliserade företaget, Internationellt entreprenörskap

Undervisningsområden

  • Internationellt företagande, Internationellt entreprenörskap, Strategi, Kvantitativa forskningsmetoder